I fyr og flamme

I begynnelsen av februar 2014 åpnet Kristiansands nye Rådhuskvartal sine dører. I publikumsarealet finner man en ny by- og brannhistorisk utstilling, produsert av Vest-Agder-museet.

Fire større branner har herjet i Kristiansand siden byens grunnleggelse i 1641:

  • Den første store bybrannen i 1734
  • Østerbrannen i 1859
  • Domkirkebrannen i 1880
  • Den andre store bybrannen i 1892

I tillegg husker mange brannen i Hotel Caledonien i 1986 som også kostet flere menneskeliv.

Byens historie er tett knyttet til disse brannene og dermed brannvesenet. Det startet opp i 1709 og har utviklet og profesjonalisert seg fortløpende, i tråd med samfunnets behov og krav.

Vest-Agder-museet fikk høsten 2013 i oppdrag av Kristiansand kommune å lage en by- og brannhistorisk utstilling til det nye Rådhuskvartalet. Utstillingen har fått navnet «I fyr og flamme».

Les mer om utstillingen her.