Hvordan bli en del av mannskapet på D/S Hestmanden

Er du en gammel (eller ung) sjømann som kunne tenke deg å mønstre på D/S Hestmanden? Under kan du lese om hva som kreves for å bli en del av mannskapet på det ærverdige dampskipet D/S Hestmanden.

Erfaring

For å kunne bli en del av mannskapet på D/S Hestmanden stiller vi krav til at du har erfaring som sjømann. Vi ønsker så klart at alle som ønsker det skal kunne bli med om bord, men med tanke på sikkerhet vil de påmeldte med lengre fartstid og erfaring bli prioritert. Er du usikker på hva dette innebærer kan du sende oss en e-post til post@hestmanden.no med eventuelle spørsmål du måtte ha.

Om bord er det flere stillinger som skal fylles av frivillige krefter. Et mannskap om bord består som regel av rundt 15 personer. For å lese om de ulike stillingene kan du klikke her. Noen av stillingene har flere krav til erfaring og kvalifikasjoner enn andre.

Søknadsskjema

Har du både erfaring og fartstid kan du fylle ut dette skjemaet, og sende det til oss sammen med annen relevant informasjon på post@hestmanden.no. Merk e-posten med stillingen du søker på og navnet ditt. Det er viktig at hele søknadsskjemaet er fylt ut. Vi kontakter deg så snart vi har sett gjennom skjemaet, for videre informasjon.

Helseattest

Alle som ønsker å være en del av mannskapet om bord må kunne skaffe en godkjent helseattest fra en godkjent sjømannslege. Klikk her for å lese mer om hva en slik helseattest innebærer. Dersom du har sendt inn søknadsskjemaet og fått beskjed om det fra oss, kan du kontakte en sjømannslege for å avtale en time for helsesjekk. Det er viktig at helseattesten er fra en godkjent sjømannslege, og ikke en vanlig allmennlege. For å finne en sjømannslege i ditt nærområde, klikk her.

Kursing

På D/S Hestmanden, som på alle andre skip av en viss størrelse, må alle i mannskapet ha kursing. Kursene alle må ha er STCW Grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk og Passasjer og krishåndteringskurs. I tillegg må alle som skal arbeide i maskinen ha fyrbøterkurs.

STCW Grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk

STCW står for Standards of training, certification and watchkeeping. I 1978 ble det gjennom International Maritime Organization (IMO) skrevet ned en ny internasjonal konvensjon om trening av sjøfolk. Før dette hadde det vært opp til det enkelte land hvor mange krav de ønsket å stille til trening av sine sjøfolk. Dette resulterte i svært varierte standarder, og dermed også større rom for ulykker til havs. Den nye internasjonale konvensjonen skulle følges av alle land, og skulle sikre at sjøfolk hadde den nødvendige utdanningen når det kom til hvordan man skulle ivareta sikkerheten om bord. Denne konvensjonen ble revidert både i 1995 og i 2010. Ønsker du å lese mer om STCW-konvensjonen kan du klikke her.

Alle som ønsker å mønstre på D/S Hestmanden må ha gjennomgått et Grunnleggende sikkerhetskurs over 50 timer. I løpet av kurset bli det gjennomgått det essensielle en sjømann bør kunne for å ivareta sikkerheten om bord, og i tilfelle forlis, også i livbåt. Kurset tilbys ved flere kurssteder i hele landet. Kurset er gyldig i fem år.

Skulle du trenge et slikt kurs, dersom du ikke allerede har et gyldig kurs, hjelper vi deg med å melde deg på kurs. Vi dekker kostnadene i forbindelse med kurset, og kursavgiften. Dette gjør vi mot at du binder deg til å tjenestegjøre om bord i minimum 14 dager sammenhengende under seilasen i 2022.

Passasjer og krisehåndteringskurs

Alle sjøfolk om bord i passasjerskip og som er tildelt plikter i beredskaps- eller sikkerhetsfunksjon skal ha gjennomført kurs i passasjer og krisehåndtering. Dette kurset går over to dager og tilbys ved de fleste maritime kurssteder i landet. Også her melder vi deg på kurset som passer for deg og dekker alle kostnader tilknyttet kurset.

Fyrbøterkurs

Alle som skal arbeide og inneha stillinger i maskinen om bord må også, i tillegg til de overnevnte kursene, ha et fyrbøterkurs. Dette kurset er organisert av oss, og går over tre dager. Kurset er om bord på D/S Hestmanden, som ligger til kai i Kristiansand. Kostnader tilknyttet dette kurset blir også dekket av oss. Kurset settes opp etter behov.

Oppfyller du alle krav og har tatt alle kursene kan du settes opp på mannskapslisten. Dette gjør vi sammen og forsøker å tilrettelegge slik at seilingsperioden passer best for deg.

Har du noen spørsmål om søknadsprosessen, eller har du andre spørsmål må du gjerne ta kontakt på post@hestmanden.no.