Hvem eier morgendagen? Politisk kunst fra Tangen-samlingen hos Flekkefjord museum

Hvem eier morgendagen? Politisk kunst fra Tangen-samlingen

Sørlandets Kunstmuseum skifter navn til Kunstsilo og starter på ferden inn i sitt nye bygg. Museet flytter inn i Kunstsilo i oktober 2023, og i perioden fra utflytting og frem mot åpning vil de tilby en rekke aktiviteter utenomhus. Først ut er utstillingen Hvem eier morgendagen? hvor de tar politisk kunst fra Tangen-samlingen med ut på reise i Agder.

Utstillingen står hos Flekkefjord museum 5. – 20. november 2022.

Åpning 5. november kl. 12 – 15.
Åpent for publikum helgen 12. og 13. november, begge dager fra kl. 12 – 15.
Gratis inngang.

Resten av perioden vil det være undervisningstilbud til regionens skoleelever.

Om utstillingen

Hvem eier morgendagen? løfter frem kunstnere fra 1960- og 70-tallet som gjennom sitt arbeid stilte spørsmål ved og kritiserte sin egen samtid– både gjennom rene politiske ytringer i selve kunstverket, men også ved å løfte frem aspekter og temaer de mente offentligheten burde bry seg om, anerkjenne og verdsette.

Publikum som besøker utstillingen vil få oppleve et utvalg kunstverk som tar for seg temaer knyttet til politiske protester, kollektivisme fremfor individet og kjærlighet til naturen.

Utstillingen bygger på et utvalg grafikk fra Nicolai Tangens store samling av nordisk modernisme, samt enkelte verk fra Sørlandets Kunstmuseum sin samling. Utstillingens tittel er hentet fra et verk av Willibald Storn, en sentral skikkelse fra 60- og 70-tallet.

På slutten av 1960-tallet var Storn en av initiativtakerne til kunstnergruppen GRAS, et oslobasert kunstnerkollektiv som til tross for at eksisterte kun i fire år, regnes som det mest innflytelsesrike kunstnerfellesskapet fra denne perioden. Gruppen av rebeller og aktivister samlet seg med grafikk som medium. Trykketeknikken var ikke tilfeldig, den passet den aktivistiske tankegangen om å få kunsten og budskapet ut til flest mulig. Grafikk var derfor et egnet medium fordi det muliggjorde reproduksjon og større opplag. Man unngikk utgifter til dyr maling og kostbare lerret, for ikke å snakke om arbeidstimer per verk.

Gjennom GRAS samlet kunstnerne seg rundt en reaksjon mot krig og utnyttelse i den tredje verden, mot diktaturers fremvekst og mot kapitalismens makt, som ledet til et sløvende forbrukersamfunn og som samtidig medførte natur- og miljøødeleggelser.

Hvem eier morgendagen? løfter frem sentrale medlemmer fra GRAS-gruppen, men også andre kunstnere fra samme generasjon.

Vandreutstilling oktober 2022 – juni 2023

I perioden oktober 2022 – mai 2023 vil Agders befolkning og tilreisende kunne oppleve et utvalg kunstverk på seks ulike visningssteder. Hvem eier morgendagen? Politisk kunst fra Tangen-samlingen tar for seg temaer knyttet til politiske protester, kollektivisme fremfor individet og kjærlighet til naturen. Les mer.

Undervisningstilbud til regionens skoleelever

Utstillingen kombineres med et undervisningstilbud til regionens skoleelever gjennom Den Kulturelle Skolesekken (DKS) som Kunstsilo håper vil gi nærmere 3000 barn og unge minneverdige opplevelser og mektige refleksjoner i undervisningsopplegget Loop- historien gjentar seg.

Turnéoversikt:

  • 21.10. – 30.10.2022: Lillesand Kunstforening, Meta Hansens hus
  • 05.11. – 20.11.2022: Flekkefjord Museum
  • 08.01. – 29.01.2023: Nordberg Fort, Lista
  • 05.02. – 12.03.2023: Søgne Gamle Prestegård
  • 15.04. – 26.04.2023: Grimstad Kunstforening
  • 08.05. – 09.06.2023: Byhallen, Kristiansand
Flekkefjord museum 2022
Kafe Krambua hos Flekkefjord museum.