Hva ville du bli da du var ung, bestemor?

Mandal - der elv møter hav 04

Sommeren 2021 åpna ei ny lokalhistorisk utstilling om byens historie; «Mandal – der elv møter hav». Industrihistorie er en viktig del av regionens historie, og for å belyse den mangfoldig industrivirksomheten i byen, ble elever i 9. trinn ved Vassmyra ungdomsskole invitert til å bidra til utstillinga som er utstilt i Andorsengården ved Mandal museum.

Arbeidsliv i Mandal

«Arbeidsliv i Mandal» har vi kalt elevenes bidrag til utstillinga. Elevenes oppgave var å intervjue besteforeldre, eller andre i generasjonene før dem, om deres arbeid og arbeidsplasser. Resultater fra disse intervjuene vises i et av fem rom i utstillinga. Gjennom lyddusjer og digital fortelling kan man lese og høre fortellinger elevene har skrevet om arbeid i Mandal etter intervjuene de gjennomførte.

Valg av skole var ikke tilfeldig, Vassmyra ungdomsskole har gjennom flere år vist stor interesse for at elevene skal lære om byens og omegns historie. Skolen knyttet prosjektet opp mot undervisninga i både norsk, samfunnsfag og utdanningsvalg. Hele trinnet deltok, omtrent åtti elever og flere lærere.

Vi ønsket å finne ut mer om:

Hva fantes og hva finnes av arbeidsplasser for kvinner og menn i Mandal?
Hva slags små og store virksomheter kan byens befolkning minnes i dag?
Når begynte man å arbeide?
Hvordan var arbeidsforhold, lønn, opplæring og sikkerhet?
Hvordan er byens arbeidsliv i dag?
Hvordan klarte bedrifter med lange tradisjoner nødvendige omstillinger?

Elevene intervjuet i hovedsak besteforeldre, og museet fikk mange flotte intervjuer som forteller om flere sider ved arbeidslivet i Mandal. Det var fortellinger om opplæring og sikkerhet, om arbeidstid og lønn, om muligheter for kvinner og menn i arbeidslivet, og ikke minst om et arbeidsliv som har forandra seg veldig mye fra de eldste intervjuobjektene startet i sin første jobb og fram til i dag.

Gjenstander som kan si noe om arbeidsliv. Eksempler brukt på skolebesøk høsten 2020.

Eksempler fra intervjuene med spørsmål og svar:

Fortell om din første jobb, bestefar.
Bestefar: Den aller første jobben min, når jeg var 13 år, var som hjelpegutt på en lastebil og lassa stav. Stav er noe som de brukte til fisketønner, som vi lastet og kjørte til Flekkefjord.

Hvordan var opplæringen til jobben?
Farfar: Jeg lærte å kjøre hest, men etter hvert fikk de jo traktor.

Hva ville du bli da du var ung?
Mamma: Jeg ville bli elektriker, men det var ikke et vanlig yrke for jenter. Når jeg snakket med min rådgiver på skolen, så sa hun at jeg ikke så ut som en elektriker. Så det gjorde det jo litt vanskelig å ta det valget.

Hvor mange timer i uka jobba du omtrent?
Farfar: Til å begynne med, altså da jeg startet, jobbet vi 47 og en halv timer i uka.

Fortell om din første jobb.
Farfar: Vi bygde trebåter. Vi lagde først en kjøl, altså bunnen av båten, og så satt vi stevner. Når vi hadde fått det opp, så begynte vi å legge sånne bord for å bygge selve båten. For å få bøyd de bordene skikkelig måtte vi ha de inn i en steam kjele, med damp, sånn at de skulle bli myke og sånn at vi kunne få fasong på dem.

Med prosjektet ønska vi involvering av elevene i fortellinga om byen. Håpet var at det skulle oppleves som meningsfullt for elevene å snakke med sine besteforeldre om hvordan det var før, og at det kunne vekke interessen for forskjeller mellom før og nå, og dermed den historiske utviklinga på deres hjemsted og for den generelle samfunnsutviklinga.

For et lite museum er det av stor betydning å få til slik involvering og samarbeid. Det gir elevene tilhørighet til byen og museet, og det gir museet tilgang på spennende fortellinger.

Flere elever har også reflektert over sitt eget intervju og hva de har fått ut av det. En av elevene oppsummerer slik:

Etter intervjuet sitter jeg igjen med at det var ganske annerledes for 40 år siden enn det jeg hadde trodd. Jeg fikk både vite ekstra om gamledager og bestefar, noe som var veldig spennende og koselig. Jeg har lært mye og setter veldig pris på hvordan det er i dag, iallfall med sykepenger, mer likestilt mellom kjønn og lønnen.

Utstillinga Mandal – der elv møter hav, ble åpna 20. juni 2021. Elevene ved Vassmyra ungdomsskole ble invitert til førpremiere allerede 17. juni, da ble de takka med marsipankake og tale fra ordfører Even Sagebakken.


Utstillinga vil bli stående i Andorsengården framover. Den er åpen for grupper og skolebesøk og ved arrangementer.

Prosjektet er støttet av Kulturrådet gjennom samfunnsrolleprogrammet til Vest-Agder-museets prosjekt, «Sammen om fortellingen», ledet av Kathrin Pabst.