Hva skjedde med D/S Hestmanden for 80 år siden i dag?

Visste du at D/S Hestmanden ikke gikk fra Norge før 7. juni 1940? Skipet og mannskapet om bord opplevde mye før skipet gikk fra landet i juni. Blant annet ble skipet underlagt marinens kommando, og gikk to turer til Svalbard.

En uviss fremtid

For 80 år siden ,akkurat nå faktisk,  befant D/S Hestmanden seg på vei fra Vardø. Kl.14:00 fikk kapteinen beskjed over Finnmark radio om å gå direkte til Kirkenes. Skipet ankom Kirkenes kl.18:00 og startet med lossingen kl.20:00. I tiden mellom 9. april og 14. april fikk nok mannskapet om bord beskjed om hva som hadde skjedd lengre sør i landet. Alle avisforsider ble i dagene etter 9. april fylt med stoff om okkupasjonen. Hva mannskapet tenkte rundt nettopp dette vet vi ikke, men mange sendte kanskje en tanke til familien som befant seg andre steder i landet.

Kanskje leste mannskapet denne avisen da de kom til havnen i Tromsø 10. april 1940? 

 

 

Under marinens kommando

15.april kl.10:00 ble D/S Hestmanden rekvirert av den norske marinen. Regjeringen som var på flukt opp i landet hadde bestemt at alle handelsskip i ikke-okkupert farvann skulle rekvireres. Dette kunne de gjøre med hjemmel i den militære rekvisisjonsloven av 1896, sammen med henvisning til Forsyningsloven av 14. mai 1917.

D/S Hestmanden skulle nå, under marinens kommando, frakte blant annet flytte militære styrker som var plassert i Nord-Norge. I perioden under marinen fraktet også skipet hester fra Alta-bataljonen. Skipet går for det meste turer mellom Kirkenes-Honningsvåg-Tromsø-Stokmarknes-Tromsø.

Til Svalbard

Lenge trodde man at Nord-Norge skulle forbli fritt, selv om Sør-Norge var blitt okkupert. Derfor satt man i gang flere nye organiseringer slik at frakt av varer kunne fortsettes helt nord i landet. Vesteraalen Dampskibsselskap (VDS) med Ole Siem i spissen tok nå ansvar for alle skipene som befant seg i nord. Hele 30 fartøy på over 500brt. ble stilt til disposisjon.

13.mai 1940 ble D/S Hestmanden tilbakeført til VDS. Nå ble skipet satt i fart til Svalbard. På Svalbard hadde man holdt i gang kullproduksjonen, og norske eksilmyndigheter hadde bedt britene om å la norske skip få dra til Svalbard uten å bli angrepet. Det fikk de lov til. D/S Hestmanden hadde to turer til Svalbard, og var faktisk i Longyearbyen 17. mai 1940. Skipet fraktet 2025 tonn kull til sammen på de to turene. På hver av turene hadde skipet også med seg 20 gruvearbeidere. På Svalbard hadde det i dagene ette 9. april spredd seg en usikkerhet blant mange av arbeiderne. Noen hadde familier hjemme og andre ønsket å komme seg hjem for å kunne kjempe for landet. Derfor ble mange av gruvearbeiderne fraktet tilbake til Norge.

Svalbard 

7.juni 1940

Tidlig i juni 1940 innså mange at kampen om å holde Nord-Norge fritt var vanskelig og ikke lot seg gjøre. Derfor ble det bestemt at det som kunne evakueres av skip skulle det. D/S Hestmanden fikk 7. juni kl.13:45 beskjed om å stanse lossingen, skipet lå i Tromsø. Senere den kvelden, etter at kongen hadde forlatt havnen i sitt skip, dro D/S Hestmanden og mange flere handelsskip fra Norge.

Da D/S Hestmanden kom til Storbritannia ble skipet malt grått. Bildet over er tatt da skipet var på vei fra dokking på Andøya til Bredalsholmen 6. april 2020.