Hva forteller maleriets bakside oss?

Gjennom registreringsarbeidet i museet får vi ikke bare informasjon om malerienes fysiske tilstand. Blindramme, trepanel, grundering og lerret vil også ofte kunne si noe om den spennende historien rundt et kunstverk.

Alle malerier har også en bakside som kan fortelle oss mye om kunstverket og i noen tilfeller også endre fokus i maleriet.

Ser vi nøyere på baksiden av Tidemand maleriet «Nabokonens besøk» finner vi flere lapper fra tidligere utstillinger. Vi ser at maleriet har blitt utlånt av Lord Provost Cowan og stilt ut i Dundee, samt vært med på Nasjonal utstilling i Leeds i 1868.

Kunstverket er også titulert annerledes enn i dag. «Nabokonens besøk» som i dag har tittelen «Det syge barn» vil, om man har dette i bakhodet, gi oss et annet blikk på scenen som utspiller seg i billedflaten.

Baksiden av maleriet «Det syge barn»  som pryder artikkelen er malt av Adolph Tidemand i 1865. Dette er bare ett av flere kunstverk som kan oppleves i utstillingen «Tidemand i hjembyen» på Mandal museum.

Tidemand og maleriets oppbygning