Hør min stemme!

Vil dere være med på et spill? Men merk: i dette spillet er ikke alt rettferdig! I forbindelse med stemmerettsjubileet har Vest-Agder-museet utviklet et skoleopplegg kalt Hør min stemme! Opplegget er tilpasset 5. og 6. trinn og handler om demokrati og stemmerett. Opplegget er laget for Den kulturelle skolesekken, og turner denne høsten i Vest-Agder. Det tilbys nå også skoler i Mandal.

Opplegget tar ca. halvannen time og foregår i klasserommet, formidleren har med alt utstyret som trengs. Alt dere må gjøre på forhånd er å rydde stoler og bord til side.

I spillet Hør min stemme blir elevene tatt med på ei reise i tid fra 1814 til 1913. I 1814 vil bare et fåtall av guttene ha mulighet til å påvirke og være med på å bestemme. Gjennom reisa vil stadig flere få anledning til å få innflytelse på avgjørelser som tas. Elevene vil møte noen historiske personer og på den måten vil de få innblikk i en annen tid, en annen kultur og et annet samfunn.  Noen vil også kunne ta rollen som mennesker fra den tida.

I løpet av spillet får elevene være med på debatter og ulike avstemninger om saker som angår dem, men noen vil oppleve at deres stemme ikke blir hørt eller ikke blir tatt hensyn til. Gjennom det historiske kombinert med eksempler fra elevenes egen hverdag ønsker formidlerne å utfordre elevene til å reflektere over hvordan det er å ikke bli hørt eller ha medbestemmelsesrett.

Vi prøvde ut opplegget i to skoleklasser på Furulunden skole. Her kan dere se bilder fra besøket: http://furulundenskole.no/?artID=465&navB=1

Høres det spennende ut? Send en epost til Judith Seland Nilsen for å bestille, (gjelder skoler i Mandal kommune).

Jeg vil gjerne gjennomføre to opplegg samme dag. Følgende dager er fortsatt ledige: 9. 29. 30. og 31. oktober. 1. 4. 5. 6. og 8. november.