Hør «Identity on The Line» live på Kreativt Europa

17. juni kl 00:00-13:30 | Web

Vi er stolte over å ha blitt valgt ut som en av to representanter for internasjonale kulturarvprosjekter på Kulturrådets og Filminstituttets lanseringswebinar om Kreativt Europa! Følg vår presentasjon av «Identity on The Line» live 17. juni 2021 kl. 13 og hør mer om hvordan vi samarbeider med kollegaer i syv europeiske land om å samle inn og presentere vanskelige, personlige opplevelser fra ulike migrasjonsprosesser.

 

Dette skriver Kulturrådet om sitt arrangement:

EU satser stort på europeisk kultursamarbeid gjennom programmet Kreativt Europa. Nå starter en ny programperiode der budsjettet økes betraktelig, til hele 2,44 milliarder euro. De neste sju årene skal Kreativt Europa fortsette å støtte opp om og styrke europeisk kultur og språk, styrke kultur- og kreativ sektors konkurranseevne, øke publikumsoppslutningen, tilgang til europeiske verk og fremme samarbeid på tvers av landene i Europa.

Torsdag 17. juni kl. 13.00 presenterer vi fra den norske Kreativt Europa-desken i Norsk Filminstitutt og Norsk kulturråd hovedlinjene i det nye sjuårsprogrammet for Kreativt Europa 2021-27. Vi presenterer også prosjekter og får erfaringer fra norske tilskuddsmottakere som har fått tilskudd i perioden 2014-2020.

Program:
• Velkommen ved Kristin Bolgård og Elisabeth Aalmo (Norsk filminstitutt)

 • Hilsen fra kultur- og likestillingsminister Abid Raja
 • Hva betyr Kreativt Europa for kulturell- og audiovisuell sektor?
  Samtale med direktør Kristin Danielsen, Norsk kulturråd og direktør Kjersti Mo, Norsk filminstitutt. Moderatorer: Kåre Jensen (Norsk filminstitutt) og Per Dehlin (Norsk kulturråd)
 • Hva skal til for å lykkes?
  Samtale med fire prosjektledere fra forrige programperiode:
  Kathrin Pabst (prosjekt Identity on the Line, Vest-Agder-museet)
  Eric Vogel (produsent, Tordenfilm)
  Anita Rehoff Larsen (produsent, Sant & Usant),
  Ådne Sekkelsten (daglig leder, Scenekunstbruket)
  Moderatorer: Per Dehlin (Norsk kulturråd) og Kåre Jensen (Norsk filminstitutt)
 • Kreativt Europa 2021-27
  Hovedlinjene i det nye sjuårsprogrammet ved Kristin Bolgård (Kulturrådet) og Elisabeth Aalmo (Norsk filminstitutt)
 • Hilsen fra Thierry Béchet, EUs ambassadør til Norge

Arrangementet er et samarbeid mellom Norsk kulturråd og Norsk filminstitutt.