Hestmanden – 15 millioner til istandsettings- og formidlingstiltak

Søndag 6. september kl. 17 annonserte statsminister Erna Solberg om bord på D/S Hestmanden at Vest-Agder-museet får 15 millioner kroner for å gjennomføre planlagte istandsettings- og formidlingstiltak.  

Statsministeren la siste stopp av Sørlandsturen sin til Bredalsholmen Dokk- og Fartøyvernsenter (BDF).  Her fortalte hun innkalte representanter fra Vest-Agder-museet, venneforeningen og Stiftelsen Hestmanden at søknaden om 15 millioner kroner til istandsettings- og formidlingstiltak om bord av D/S Hestmanden og på land i Kristiansand, var innvilget.

1420

1443

Formidlingsplanene er lagt ut her, og vi gleder oss til å sette i gang realiseringen!

D/S Hestmanden har en unik historie som gjør skipet til et enestående kulturminne i vår tid. Mange har seilt på båten, flere har eid båten og vedlikeholdet opp gjennom årene har vært svært utfordrende.

1437

D/S Hestmanden ble bygget ved Laxevaags Maskin & Jernskibsbyggeri i 1911, i løpet av ca. ett år. Skipet ble levert til Vesteraalens Dampskibsselskab den 23. september 1911 og gikk kort tid etter sin første tur i kystgodsruta fra Bergen til Tromsø. Foruten gods av ulikt slag kunne skipet ta med opp til 100 passasjerer. D/S Hestmanden fulgte forskjellige ruteopplegg det kommende år. Felles for dem var svært mange anløpssteder langs kysten. Allerede i 1913 fikk skipet sin første tur i utenriksfart – nærmere bestemt til Halmstad i Sverige med svovelkis fra Finneid i Salten.

Ved utbruddet av 1. verdenskrig gikk D/S Hestmanden i kystruta. Krigen kom raskt til å bli en total krig der også nøytrale lands handelsskip spilte en viktig rolle. Den 4. januar 1915 gikk D/S Hestmanden sin første tur i krigssonen med trelast bestemt for Hull i England. Skipet ble utsatt for flere meget farlige episoder, men i motsetning til mange andre skip som det delvis seilte i konvoi med, kom bare Hestmanden fra krigen uten større tap. En rekke andre episoder kom til å styrke Hestmandens ry som et særdeles heldig skip. Skipets seilaser under 1. verdenskrig bidro sterkt til Vesterålskes meget solide økonomi ved krigens slutt.

D/S Hestmanden kom til å seile i kystgodsruta mellom Oslo (fra 1924) og Finnmark gjennom hele mellomkrigstida – med en og annen tur innom Petsamo (Petsjenga) i Finland. Skipet fraktet varer av alle slag, fra bulldosere og jernbanevogner til sjokolade og sprit – fisk og fiskeprodukter selvsagt – i store mengder.

1439

Den 9. april 1940 var D/S Hestmanden på vei nordover i kystruta og ble etter kort tid rekvisisjonert av den norske marinen for å gå med soldater og militært utstyr i det Norge som fortsatt var fritt. Etter en måned under militær kommando ble skipet igjen tilbakeført til Vesterålskes administrasjon og gikk i kullfart på Svalbard, deretter ble det sendt til Storbritannia.  Ved flere anledninger var det svært nære på at skipet skulle gå tapt. Men i juni 1945 kunne D/S Hestmanden sette kursen hjemover, og ble her umiddelbart satt inn i kystgodsruta igjen. D/S Hestmanden gikk som første skip ut fra Oslo med materialer til gjenoppbyggingen av Finnmark.