Håndverkerkafé Flekkefjord museum

Eier du et gammelt hus du vil ta vare på, arbeider du profesjonelt med restaurering av gamle bygninger eller er du bare interessert i gamle bygninger og gammelt håndverk?

Tema: Tradisjonsmaling ved Jon Brænne
Tirsdag 6. juni 2017 klokken 19:30 på Flekkefjord museum
Dørene åpner klokka 18:30

Jon Brænne kommer for å snakke om maling og behandling av bygningers ytre vegger. Han skal snakke om hvilke typer overflatebehandlinger som har vært vanlige i Norge og om det finnes egne tradisjoner i Agderfylkene. Han vil også snakke om hvilken malingstype som kan velges ved restaurering av bygninger i værutsatte områder.
Brænne er utdannet malerikonservator og har arbeidet med fargeundersøkelser av bygninger, eldre overflatebehandlinger og materialer, farge- og dekorhistorie, tilstands- og skadevurderinger av bygninger og utarbeidelse av anbefalinger av tiltak. Han har også utgitt publikasjoner om emnet.

Håndverkerkafeen er gratis og åpen for alle.
Følg oss på Facebook.