Håndverkerkafé

03. oktober kl 18:00-20:00

Eier du et gammelt hus du vil ta vare på, arbeider du profesjonelt med restaurering av gamle bygninger eller er du bare interessert i gamle bygninger og gammelt håndverk?
Her finner du en oversikt over de neste håndverkerkafeene.

Torsdag 12. september kl 19-20 på Håndverkeren, Kristiansand.
Tema: Kulturminnefondet
Søknadsskriving til Kulturminnefondet. Representant fra Kulturminnefondet viser eksempler på restaureringsprosjekt som har fått støtte, og går gjennom Kulturminnefondets søknadsskjema.
NB! Dørene åpener kl 17 og fylkeskonservatoren vil være tilstede og veilede med søknader.

Torsdag 3. oktober kl 18-20 på Friluftsmuseet i Vanse.
Tema: Milebrenning
Tradisjonshåndverker Torgeir Haraldstad viser i praksis hvordan en kan milebrenne/utvinne tjære av treet.
Ta med tøy etter værforhold.

Torsdag 31. oktober kl 19-20 på Håndverkeren, Kristiansand
Tema: Flytting av hus i et historisk perspektiv – Frans-Arne H. Stylegar
I dette foredraget ser Frans-Arne Stylegar (Multiconsult, tidl. fylkeskonservator) nærmere på tradisjonen med mobile hus.

 

Din handlekurv