Hageprat på museet: NS-barna etter krigen

14. juli kl 00:00-14:00 | Kristiansand museum
Mørchs paviljong Kristiansand museum
Mørchs paviljong Kristiansand museum.

Velkommen til hageprat i kaféhagen på museet. Vi får besøk av to spennende forskere som begge har jobbet med hvordan traumer kan gå i arv og da spesielt knyttet til 2. verdenskrig.

Hvordan har det gått med NS-medlemmenes etterkommere, i Norge og Tyskland?» Inntrykk fra en nesten 80 år lang historie

Forskning har vist at traumer kan gå i arv og påvirke generasjoner. Men hva med omgivelsene og samfunnets holdninger – hvilken betydning har dette hatt for NS-barna?       

Liv Mørland er pedagog og har skrevet hovedfagsavhandling om dialog og megling. Har arbeidet med dialog siden midten av 1980-tallet, drevet samtalegrupper for tyskerbarn, NS-barn og flyktninger, og har skrevet flere bøker om temaene. Som daglig leder i Forum for tro og livssyn koordinerte hun bl.a. arbeidet som ble gjort gjennom flere år for NS-barn. Rapport ble lagt frem for Stortinget i 2016.

Kathrin Pabst er tysk etnolog og førstekonservator ved Vest-Agder-museet. Hun har de siste årene jobbet mye med langtidskonsekvensene av andre verdenskrig for barn og barnebarn av blant annet NS-medlemmer. Dette som prosjektleder for to nasjonale og et internasjonalt prosjekt. Som tysker og etterkommer av en Wehrmachtssoldat kjenner hun i tillegg godt til hvordan krigen preger Tyskland frem til i dag.