Gustav Vigeland og fotografiet

I sommer har Mandal museum og Vigeland hus vist ei utstilling med foto av Gustav Vigeland. Utstillinga gir et nytt og spesielt innblikk i liv og virke til kunstneren og privatpersonen Gustav Vigeland. Den består av ca. 80 fotografier og originalmateriale er fordelt på to utstillingssteder ved Mandal museum (Andorsengården og Vigeland hus) foruten Kulturtorvet i tilknytning til Lindesnes rådhus på Vigeland. Grupper kan gjøre avtale om omvisning t.o.m. 15. september.

I fjor laget Vigeland-museet ei utstilling basert på det fotografiske materialet etter Gustav Vigeland. Utstillinga ble laget av konservator Guri Skuggen, som også er forfatteren bak boken «Gustav Vigeland og fotografiet». Gustav Vigelands forhold til fotografiet har ikke tidligere vært tema for utstilling.

Gustav Vigeland tok fotografiet i bruk svært tidlig i sin karriere. Hans assistent og samboer, Inga Syvertsen, kjøpte fotografiapparat og tok mange bilder. Hun dokumenterte arbeidet og skulpturene hans, men fanget også inn mer hverdagslige motiver.

Vigeland eide etter hvert også ei samling på mer enn 4000 bilder tatt av andre fotografer. Han brukte fotografiene både til inspirasjon og som hjelpemiddel i produksjon og markedsføring av kunsten. Flere profesjonelle fotografer ble hyret inn for å dokumentere kunstverkene.

Kunstneren tok få bilder selv og var klar på at fotografier ikke kunne erstatte kunstverkene. Han forhindret i flere tilfeller at bildene ble publisert i magasiner og aviser. I andre tilfeller så han nytte i slik publisering.

Alle fotografiene og det dokumentariske materiale er innlånt fra Vigeland-museet.
Les mer om utstillinga på Vigeland-museets nettside.

Åpningstider på Mandal museum og Vigeland hus i sommer:
Hverdager 11-17, lørdag og søndag 12-17.