Gratis årskort fra Vest-Agder-museet til lavinntektsfamilier, asylsøkere og flyktninger

Årskort Fellesbillett Vest-Agder-museet.

Vest-Agder-museet har i en rekke år tilbudt lavinntektsfamilier, asylsøkere og flyktninger gratis inngang til våre avdelinger.

Disse gruppene har gjerne innskrenket mulighet til å delta på kulturelle opplevelser, og museet håper mulighet for gratis årskort kan bidra at flere av disse blir besøkende på våre museer.

Det er kommunene som foretar vurdering av hvem som skal få årskort, det er også kommunene som står for selve utdelingen, slik at museet har ingen oversikt over hvem som får årskort.

Bestillinger av årskort kan gjøres fortløpende gjennom hele året.

Ta kontakt med Vest-Agder-museet på epost ved spørsmål.

Les mer om årskortet.