Gimle gård – Fra lystgård til helårsbolig

Gimle gård ble bygget i tidsrommet 1797-1807. Det er ikke så kjent for de fleste at Gimle ble bygget i to omganger og at ved påbyggingen ble fasaden snudd. Påbyggingen skjedde trolig da Gimle ble omgjort fra lyststed til å bli familiens helårsbolig. Hvordan så det opprinnelig ut før huset ble bygget på?

Bernt Holm begynte byggingen av sitt sommersted Gimle rundt 1797. Han og hans familie bodde i Kvadraturen i Vestre Strandgate og Gimle skulle være familiens tilfluktssted på landet, borte fra larm og lukt i byen. Her skulle de ha selskapsrom og stuer for visitter fra andre av byens velstående. Den store parken som ble anlagt rundt Gimle skulle innby til spaserturer i sommerværet, med stier som snodde seg rundt på området. Gimle ble plassert på en høyde med god utsikt over byen og ikke minst skulle byens befolkning ha god utsikt til Gimle. Jordene foran Gimle var helt åpne og det store hvite huset kunnes sees fra langt unna, til alles beundring.

I begynnelsen var det en helt annen fasade byens folk kunne se enn den Gimle er kjent for i dag. Da Gimle ble bygget bestod den først av en del som er rundt halvparten av det totale arealet på Gimle i dag. Husets forside var vendt mot vest og ikke mot sør slik som i dag. Det finnes dessverre lite dokumentasjon på de to ulike byggetrinnene på Gimle, men bygningen i seg selv avslører mye. Blant annet viser innvendig listverk at romfordelingen har vært annerledes enn den senere ble. I tråd med tidens mote var huset bygget med symmetrisk romfordeling og fasade. Symmetrien var så viktig at falske vinduer ble malt på fasaden for å skape innvendig veggplass uten at det gikk på bekostning av den symmetriske fasaden. Slike vinduer kalles gjerne blindvinduer.

IMG_4897
Gimle sett fra det som opprinnelig var husets forside. Før huset ble bygget på så det trolig noe annerledes ut, blant annet ble taket endret i forbindelse med påbyggingen. Det finnes også spor etter en altan på husets venstre side i 2.etasje, som senere har blitt fjernet.

Gimle hele

Plantegning fra Gimle. Den øverste delen er det første byggetrinnet. I midten er det skravert et rom som man på grunn av listverk antar var rundt 53 kvm. Dette var et stort mottakelsesrom som kunne brukes til selskaper. Rommet ble senere delt inn i flere mindre rom, slik tegningen viser.

Da Gimle ble bygget på rundt 10 år etter at den første delen ble bygget, ble Gimles fasade endret til å være mot syd. I 1. etasje ble representasjonsrommene flyttet til det som da ble fremsiden, mens malerisalen i 2. etasje ble værende intakt og fremstår fremdeles slik som den var da Gimle først ble påbegynt. Det var i samme tid som denne påbyggingen ble utført at familien Holm begynte å bruke Gimle som helårsbolig og ikke bare som et lyststed i sommerhalvåret. En helårsbolig stiller andre krav enn et lyststed, og Gimles planløsning ble endret. Det ble blant annet mer rom hvor tjenerstaben kunne utføre sine daglige aktiviteter uten at herskapet ble forstyrret.

IMG_4884
Gimle slik vi kjenner det i dag. L-formen på bygget viser de to ulike byggetrinnene.

Kilde: Bodil Solvang, Fra lystgård til helårsbolig: Gimle gårds tidlige bygningshistorie.