Milliongave til Setesdalsbanen

Tirsdag 22. juni var det en gledens dag for Setesdalsbanen. Vi mottok en gave på kr 1 million fra SR-bank Stiftelsen!

Gaven ble overrakt under en togtur til Beihøldalen, hvor gaven skal brukes. Etter at Setesdalsbanen ble forlenget til Røyknes har det vært holdeplass i Beihøldalen. Bygget som står der har imidlertid vært i dårlig forfatning og har ingen historisk tilknytning til banen. Allerede på 90-tallet var det planer for å gjenoppføre Strai eller Hornesund holdeplass på stedet. Begge disse har vært tatt ned og oppbevart på Grovane. Så langt har ikke prosjektet latt seg finansiere – før nå.

Med kr. 1 million i støtte fra SR-bank Stiftelsen kan Vest-Agder-museet og Setesdalsbanen gjenoppføre holdeplassbygget og skape et nytt fint miljø i Beihøldalen. Prosjektet er også støtte av Jernbanedirektoratet. Målet med prosjektet – og bakgrunnen for støtten fra SR-bank Stiftelsen er tredelt.
– Reetablere Strai eller Hornesund holdeplass for å vise publikum hvordan holdeplassene ved banen var før nedleggelsen.
– Etablere informasjon til publikum om banens betydning for transport av varer og den samferdselshistoriske betydningen.
– Etablere Beihøldalen som utgangspunkt for fotturer i området. Nå som tømmerrenna er rustet opp er det mulig å ta toget til Beihøldalen og gå ned igjen. Vi vil også legge til rette med benker og  informasjon om stier/turer i området.
Vi takker SR-bank Stiftelsen for den generøse gaven!