Gammel byggeskikk i Setesdal og tunvandring på Kristiansand museum

Husene Kristiansand museum

Lær mer om gammel byggeskikk i Setesdal og bli med på vandring på Setesdalstunet på Kristiansand museum for å se det gamle håndverket i praksis.

Kristiansand museum inviterer til foredrag med Kjell Andresen om gammel byggeskikk i Setesdal 8. mai 2023 klokka 18. I de senere årene er mange hus i Agder og Setesdal nøyaktig daterte. Kjell Andresen har dokumentert de eldste daterte husene og kombinasjonen av datering og dokumentasjon har gitt oss ny kunnskap om den eldre byggeskikken i Setesdal og i resten av Agder.

Andresen arbeider med bygningsvern og har bakgrunn fra Riksantikvaren og arbeider i dag for Agder fylkeskommune innenfor kulturminnevern. I etterkant av foredraget tar vi turen rundt på Setesdalstunet. Her vil håndverker Øyvind Mauren vise eksempler på den gamle byggeskikken i Setesdal og fortelle om håndverksteknikker og hvilke valg som er gjort for noen av bygningene på tunet i forbindelse med kommende og tidligere restaureringer.

Vi har kaffen klar. Husk varme klær og gode sko til vandring på Setesdalstunet i etterkant av foredraget.
Sted: Torsteinsalen ved Kristiansand museum.