Gamle navn blir nye

Vest-Agder-museets besøksmål har fått tilbake de gamle navnene fra før konsolideringen. Igjen gjelder navnene Flekkefjord museum, Sjølingstad Uldvarefabrik og Setesdalsbanen. Organisasjonsmessig er det ingen endringer: Alle er fremdeles en del av Vest-Agder-museet.

For å markere tilhørigheten til den nye organisasjonsenheten fra 1. januar 2006, fikk alle de sju, tidligere selvstendige museene knyttet Vest-Agder-museet til navnet. Flekkefjord Museum ble Vest-Agder-museet Flekkefjord, Sjølingstad Uldvarefabrik ble Vest-Agder-museet Sjølingstad Uldvarefabrik osv. Vi har gjennom de sju årene siden sammenslåingen erfart at navnene ikke fungerer optimalt. Nå ønsker vi å fokusere direkte på de enkelte besøksmålene og hva de har å tilby publikum.

I møte 25. februar 2013 vedtok styret i Vest-Agder-museet derfor å forenkle navnene på Vest-Agder-museets besøkssteder. I praksis vil det si at de fleste av de gamle navnene vil gjenoppstå. Et unntak er Vest-Agder Fylkesmuseum, som nå vil hete Kristiansand museum.

Endringen skal være operativ fra 1. april 2013. De nye navnene på besøksmålene blir:

Flekkefjord museum
Lista museum (Nordberg fort står i en særstilling blant besøksmålene på Lista)
Sjølingstad Uldvarefabrik
Mandal museum
Vigeland hus
Setesdalsbanen
Kristiansand museum
Gimle Gård
Kristiansand kanonmuseum
Odderøya museumshavn