Gamle juletradisjoner – for skoler og barnehager

9. – 18. desember, kl. 9.00, 11.00 og 13.00. Inviteres barnehager og barneskoletrinn 1-3 klasse til Gamle juletradisjoner.
Vi besøker julepyntede hus i Bygaden. Her får barna lære om gamle juletradisjoner og vi skal ha en juleaktivitet. Vi skal også være litt ute.

Oppgi ønsket undervisningstilbud, dato og klokkeslett, i tillegg navn på skole/barnehage, klassetrinn og antall elever/barn. Maks 20 personer på grunn av plassen. Vi er både inne og ute, så ha på passende klær.

Fremmøte foran hovedbygget. Programmet begynner til bestilt klokkeslett. Velkommen 🙂

Send sms til
488 54 805
eller e-post til
t.christiansen@vestagdermuseeet.no