Gabrielsens bu til Ballastbrygga!

Gabrielsens bu har vært barkebu og pakkhus i Øvrebyen. I 1988 ble den flytta inn på Rutebilstasjonsområdet. I 2013 måtte bua flyttes igjen. I ti år har den stått lagra på Gismerøya. Mandals Trebåt og Motorforening sørger nå for at Gabrielsens bu kommer tilbake til elvekanten! Følg flyttinga fra Gismerøya til Ballastbrygga onsdag 6. september fra kl. 18!

Vi holder åpent på Ballastbrygga industrihistoriske senter fra kl. 18 til kl. 20. Besøk utstillinger, kjøp kaffe og te eller bare sitt og slapp av i resepsjonen mens du venter på at tidenes bu-transport ankommer Malmø!

Pakkhus ved elva

Kjøpmann Thønnes Reymert oppførte hus i det som i dag er Store Elvegate 57 i 1836. Bua som i dag kalles Gabrielsens bu ble også oppført av han, i 1850, som barkebu. Barken ble levert til garveriet på Malmø. Navnet bua er kjent under i dag er imidlertid knytta til Th. Gabrielsens eierskap og virksomhet i området. Han kjøpte Store Elvegate 57 i 1903 og han og hans etterkommere drev forretning der helt fram til 1987.

Fram til 1953 lå Gabrielsens bu ved elva. Den var lagerbu for Th. Gabrielsens forretning, greit plassert ved «Pølsesundet», der Mandalselva gikk inn mellom Skåretangen og Øvrebyen.

Gabrielsens bu markert med rød sirkel like nord for den gamle bybroa.

Pølsesundet ble fylt ut for å skape plass til vei og næring i 1953. Da hadde ikke lenger Gabrielsens bu tilgang til elva. Etter hvert endra også behovene seg for næringsdrivende, og det var ønskelig å rive bua. Bua ved siden av ble reven, men sterke krefter starta arbeidet for å bevare Gabrielsens bu.

Lindesnes avis 6. mai 2008.
Bua bevares!

Gleden var stor blant ildsjelene da det blitt gitt klarsignal til å flytte bua over veien og inn på området ved Rutebilstasjonen.

Gabrielsens bu flyttes. Lindesnes avis 22. november 1988.
Gabrielsens bu er i veien

Etter 20 år på den nye plasseringa var igjen Gabrielsens bu i spill! Det som den gang het Øvrebyen senter skulle bygges ut, og tomta til Gabrielsens bu var en del av utbygginga.

Lindesnes avis 6. mai 2008.

Det var ingen som visste hvor bua skulle flyttes, og det skulle ta lang tid før den ble flytta. Etter mange forslag ble det til at Gabrielsens bu skulle plasseres midlertidig på Gismerøya utenfor Kleven.

Lindesnes avis 6. juni 2013.
Bu på bil

Det var litt av en transport som gikk gjennom byens gater, og ut til Gismerøya sommerdagen i 2013. Men Gabrielsens bu hadde fortsatt ei usikker framtid. Det var først da ei ny foreninga ble starta i 2018 at realistiske forslag kom på bordet.

Foreningslokale midt i byen

Mandals Trebåt og Motorforening (MTM) brant for trebåter og motorer, men også alt annet som var knytta til tradisjoner og Mandals sjel. Allerede i forbindelse med oppstarten av foreninga lanserte de ideen om å ta vare på Gabrielsens bu.

MTM i startgropa, og Gabrielsens bu nevnes i Lindesnes avis 26. april 2018.

Sommeren 2023 åpna Ballastbrygga industrihistoriske senter «midt i byen», eller i alle fall midt i Mandals gamle industriområde, ved elvekanten på Malmø. Senteret er et samarbeid mellom MTM, Marna Motor AS og Mandal museum og ligger i havnesheddet ved siden av havnekontoret på Ballastbrygga. På nabotomta kommer denne uka også Gabrielsens bu. Det er Mandals Trebåt og Motorforening som står for dette prosjektet, og den vil bli en del av det industrihistoriske senteret. Hvordan den skal brukes og innredes kommer MTM nærmere tilbake til, men onsdag 6. september 2023 skjer det igjen:

Gabrielsens bu flyttes!

Vi kan vente oss en oppsiktsvekkende stor transport fra Gismerøya til Ballastbrygga. Den vil være litt av et skue gjennom gatene. Det vil også bli spennende å se hvordan den fires på plass på betongsålen som er støypt. Da er bua tilbake ved elva igjen, og blir en del av et senter med formidling, bevaring og aktiviteter knytta til næringshistorie og vår maritime kulturarv.

Ballastbrygga industrihistoriske senter holder åpent kl. 18 til 20 onsdag 6. september.

Fri entré.

Se utstillinga «Industribyen Mandal», motorbåten «Anna» m.m. Salg av kaffe/te. Åpen butikk.