Fylkeskommunen øker driftstilskuddet til Tingvatn fornminnepark og besøkssenter

Tingvatn Fornminnepark

Fylkestinget besluttet i går at Vest-Agder fylkeskommune skal øke driftstilskuddet til  til 1,35 millioner kroner fra 2019. Det utgjør en økning på 719 000 kroner.

I perioden 2013–2018 har Hægebostad kommune, Vest-Agder fylkeskommune og Tingvatn IKS hatt en driftsavtale med en 50/50-fordeling av kostnader mellom kommune og fylkeskommune. Som del av denne avtalen har Vest-Agder-museet IKS fra 2016 hatt ansvar for drift av besøkssenteret, mens Tingvatn IKS har hatt drift og vedlikehold av fysisk infrastruktur, vaktmestertjenester, daglig ledelse, regnskap/revisjon, renhold og ansvar for utleie av næringshaller.

I mars 2018 vedtok styret i Vest-Agder-museet IKS at man var interessert i å forlenge engasjementet på Tingvatn. Forutsetningene for dette var at man kunne få en langsiktig avtale om drifts av besøkssenteret, og at de økonomiske rammene ble økt.

Tingvatnfeltet er et av de mest verdifulle og best bevarte tingsteder i Norge med historie tilbake til folkevandringstiden. Fornminnefeltet er automatisk fredet i henhold til kulturminneloven.

(Kilde: Vest-Agder-fylkeskommune)