Frimodighet med etterspill – ny publikasjon

Frimodighet med etterspill av Roger Tronstad, utgitt av Vest-Agder-museet

Frimodighet med etterspill – Nicolai Wergeland i meningskamp og rettsstrid,  er skrevet av førstearkivar Roger Tronstad. Boken er nå utgitt av Vest-Agder-museet .

Etter at Nicolai Wergeland i slutten av 1814 hadde kommet med ytringer som provoserte, måtte han stille i retten i Kristiansand året etter. Motparten, juristen Wincents Lassen Sebbelow, trakk blant annet fram lovbestemmelser om dødsstraff når man ytret seg slik som Wergeland.

Nicolai Wergeland malt av Hans Heyerdahl . Eier Stortingets kunstsamling.

Boken omhandler den litterære feiden som Wergeland var involvert i, og drøfter ytrings- og trykkefriheten i rettslig perspektiv i årene rundt 1814.
Ytringsfriheten diskuteres kanskje mer i dag enn noen gang tidligere, og i lys av dette er boken svært dagsaktuell.

Vest-Agder-museets utgivelse av boken er kan sees i sammenheng med vårt nye museumsbygget som det jobbes iherdig med å få realisert på Odderøya. Her skal museet presentere historier om mennesker som har preget byen i fortid og samtid – i tråd med museets slagord «vi forteller DIN historie».

Om forfatteren:

Roger Tronstad er ansatt som førstearkivar  i Arkivverket, med arbeidssted Statsarkivet i Kristiansand. Denne boka er skrevet som et privat fritidsprosjekt gjennom flere år og gis ut av Vest-Agder-museet med støtte fra Vest-Agder fylkeskommune. Den er del av museets publikasjonsserie Kulturhistoriske refleksjoner – ny viten.