Friluftsmuseet på Kongsgård

Friluftsmuseet på Kongsgård består av 34 antikvariske hus fordelt på tre områder: Bygaden, Setesdalstunet og Vest-Agdertunet.

Bygaden
Bygaden viser hus som tidligere sto i Kristiansand sentrum. Her finner man bl.a. blikkenslagerverksted, urmakerbutikk, håndverkerbolig, arbeiderhus, tobakksspinneri, en gammeldags krambod og et herskapelig hus med tilhørende paviljong.

Bakgårdene forteller om livet i en større by, der folk var nødt til å dele små uteplasser for å ha plass til å henge opp sitt tøy, lagre ved eller å holde noen høns.

Barnas hus byr på gammeldagse leker for barn i alle aldere, og ved lekeplassen selges det gjennom hele sommeren kaffe og vafler.

Setesdalstunet
I det gamle bondesamfunnet var plasseringen av gårdsbebyggelsen nøye gjennomtenkt. I Setesdal var det vanlig å ha innhus på en side av tunet, og uthus på den andre. Et slikt oppsett finner man også på museets Setesdalstun. To større innhus, Nystue fra Trydal og Årestue fra Kveste, gir et fascinerende innblikk i livet på landet for 200 år siden.

Ett av de tre stabburene som man finner på tunet, et tre etasjers loft fra Nomeland, har nylig blitt datert tilbake til 1580.

Vest-Agdertunet
Vest-Agdertunet består av våningshus, løe, kombinert fjøs og stall samt stabbur. Her kan man også finne en fullt innrettet skole, en smie og ei rosemalt bu.

Av Kathrin Pabst