Friluftsgudstjeneste på Kristiansand museum

Torsdag 30. mai på Kristi Himmelfartsdag har vi friluftsgudstjeneste på Kristiansand museum.

Hvert år holder menighetene Oddernes og Lund friluftsgudstjeneste på Setesdalstunet. Den starter kl. 11 og etterfølges av kirkekaffe på tunet. Museet er kun åpent for gudstjenesten denne dagen, og husene våre vil ikke åpne på grunn av helligdag.

Friluftsgudstjeneste 2014

Gudstjenesten starter kl. 11. Velkommen!