Fredningskonsert

I forbindelse med fredningen av Sjølingstad Uldvarefabrik inviterer vi til Fredningskonsert – med lyder fra fabrikken. Tirsdag 10. desember kl. 18

Musikere er Bjorn Charles Dreyer, gitar – Pål Svendsberget, fiolin – Lars Kristian Lia, laptop – Henning Seldal, melodisk slagverk. Svendsberget og Lia spiller til daglig i Kristiansand Symfoniorkester.

Musiker Bjorn Charles Dreyer gjorde i september 2015 opptak av maskiner i bruk i fabrikken. Med hjelp fra ansatte, var han innom alle avdelinger i museumsfabrikken: vaskeriet, fargeriet, spinneriet, spoleriet, veveriet og tørrappreturen. I tillegg var de innom kraftstasjonen med turbin og gjorde opptak der også. Damppipa pleier å være et morsomt innslag på omvisninger, så den ble selvfølgelig festet på bånd. Noen av disse lydene vil du kanskje kjenne igjen på konserten.