“Fredagshilsen” – 15.02.15

Da er vi i full gang igjen! For min del er jeg litt «tidsforvirret» J. Dagene går med til innspill til årsmelding 2014 – markedsplan og igangsetting av prosjekter for 2015 – og søknad til Kulturdepartementet for 2016.

Først av alt, vil jeg si at jeg er imponert over hvor mye vi får til! I en travel hverdag, er det nok mange av dere som kanskje først og fremst ser alt det vi ikke får gjort – eller det vi skulle ha fått gjort mer av. Da er årsmeldingene gode å ha! Gunhild og Gro har nå jobbet med å sette sammen innspillene fra alle avdelingene, fagseksjonen og administrasjonen. Når vi ser det hele under ett – så er det jammen meg ikke så rent lite som har blitt gjort! – og på toppen av det, synes jeg vi nå har en god og tydelig retning, i forhold til å gripe fatt i de utfordringene vi har sett innenfor f.eks. samlingsforvaltning med bygningsvern, registering osv. Jeg synes også det er flott av vi klarer å koble F-ene sammen på en god måte!

I disse søknadstider, er det selvfølgelig mange tanker som dreier seg rundt økonomi. Forventingene om å skaffe mer av inntektene selv vil nok ligge hos departementet også i årene som kommer. I årets søknad spisser vi derfor også vår forventing om økte bevilgninger inn mot markedsføring og PR. Målet må være å trekke mer publikum til museene våre i de periodene hvor vi allerede har kapasitet til å ta imot dem. – Og grunnen til at vi ønsker mer besøk er selvfølgelig todelt, både behovet for økt inntjening – men også ønsket om at enda flere skal få gleden av det spennende og interessante museumstilbudet som finnes i fylket vårt!

Som et stort museum, Sørlandets største, er det viktig at vi fremstår samlet og tydelig i vår kommunikasjon. Felles brevmaler, oppsett for Power Point og maler for e-post signaturer er viktig i dette arbeidet. Ny mal for e-post signatur er sendt ut – minner her om å ta den i bruk. Alle de andre malene vil etter hvert komme ut på intranettet, slik at dere lett kan lase dem ned der.

Vil til sist si, at det er flott å se hvor mange avdelinger som nå planlegger et vinterferietilbud! Dette er noe publikum etterspør og setter pris på – og som bidrar til en flott synlighet for avdelingene og museet. Godt jobbet alle sammen!

Med ønske om ei god uke!

Vennligst vent, men vi laster produkter...