Fra Gustav Thorsen til Gustav Vigeland

Gustav Vigeland utenfor barndomshjemmet i Mandal.
Gustav Vigeland utenfor barndomshjemmet i Mandal.

11. april 1869 ble møbelsnekker Elisæus og kona Anna foreldre til sin andre sønn. Han fikk navnet Adolf Gustav Thorsen og ble født i det som den gang het Vesterveien 20. Huset lå like ved Grensegata, veien som fram til 1921 var grense mellom Halse og Mandal herred.

Omtrent 20 år seinere bytta Gustav Thorsen navn til Gustav Vigeland, og i dag heter gata hvor hans barndomshjem ligger, Gustav Vigelands vei. Barndomshjemmet, farens møbelsnekkerverksted og nabohuset utgjør i dag museet Vigeland hus. Vigeland hus ble en realitet takket være stor dugnadsinnsats, og har vært museum i snart 20 år, de siste 10 årene som en del av Mandal museum/Vest-Agder-museet.

Gustavs barndomshjem, kjernen i hans erindringer fra oppveksten. Foto fra boka «Slik var vår barndoms hvite by» av E. Holmer Hoven

 

I år er det 150 år Gustav Vigeland ble født akkurat her, og det vies stor oppmerksomhet flere steder i Norge. For denne møbelsnekkersønnen skulle bli en kjent kunstner og den aller mest kjente av våre billedhuggere. Hans hovedverk er Vigelandsparken med over 200 skulpturer, hovedsakelig i granitt og bronse.

Veien fram til Vigelands debut som billedhugger på Statens kunstutstilling i 1889 gikk bl.a. via guttedager i Mandal med lek og utforsking av treskjæring i farens møbelsnekkerverksted og hos Tarald Louen på Herstøl, i treskjærerlære i Oslo, i gårdsarbeid på gården familien overtok etter morfaren på Vigeland og en periode langt under fattigdomgrensa i Oslo på slutten av 1880-tallet.

Foto fra historisk vandring i Gustav Vigelands Mandal 11. april 2019. Her utenfor barndomshjemmet

 

Vigeland-museet sitter på skrifter først i pennen av Gustav selv, og i disse finnes en rekke fortellinger om oppveksten i Mandal og på Vigeland, samt veien mot billedhuggerlære i Oslo. Mange av disse historiene er ikke tidligere publisert. Vinteren 2019 fikk Mandal museum lånt disse erindringene. Basert på disse har vi utarbeidet et manus som danner grunnlag for museets nye tilbud: «Historisk vandringer i Gustav Vigelands Mandal». Bli med tilbake til Mandal på 1870- og 1880-tallet i sommer, slik den unge Gustav Thorsen opplevde det!

Vigelands 150-årsjubileum er allerede godt i gang. Les mer om programmet i regionen på jubileumssidene våre!