Fra Årets museum 2016 i Norge til Best in Heritage-konferansen i Kroatia

Høsten 2016 har vi blitt kåret til Årets museum 2016, noe vi ble veldig glade for. Med prisen fulgte også en invitasjon til «Best in Heritage»- konferansen i Dubrovnik, Kroatia, i september i år.

Best in Heritage-konferansen samler årlig museer eller museumsprosjekter som har fått tildelt nasjonal og internasjonal anerkjente priser. Blant slike priser er også prisen «Årets museum» som Vest-Agder-museet fikk i fjor. Konferansen finner alltid sted i Dubrovnik, og alltid i slutten av september.

Dubrovnik i Kroatia har en vakker og gammel bykjerne.

I løpet av tre hele dager var 139 museumsansatte fra 32 land samlet for å orientere hverandre om pågående eller avsluttede prosjekter samt spesifikke arbeidsområder eller -oppgaver som juryen hadde trukket frem under prisutdelingen.

Foredragene ble presentert i flere bygninger, både i et historisk teater og i dette mer moderne rommet.

Sosialt samvær med kollegaer fra andre land var et viktig mål i seg selv, og arrangørene la opp til flere mottakelser om kveldene.

Her finner du mer informasjon om Best In Heritage, og her om museets bidrag. Videoopptak av alle foredrag og innlegg legges ut fortløpende på Best In Heritage-nettsiden, og interesserte vil her få et godt innblikk i hva som rører seg ved museer verden over.