Fotokveld på Grovane stasjon 5. desember

Foto Dagfinn Pettersen / Agderbilder.no

Har du foto fra tiden da Setesdalsbanen var i ordinær drift – eller fra den tidlige museumstiden – og har du lyst til å dele disse med oss?

To kvelder i høst, 10. oktober og 5. desember – inviterer vi til fotokveld på Grovane stasjon. Der stiller vi med skanner og utstyr til å digitalisere privatfoto. Vi starter klokka 18:00 og holder på frem til klokka 20:00.

Velkommen til hyggelig fotoprat!

 

Vennlig hilsen

Setesdalsbanens Venner og Vest-Agder-museet