Foredrag til Grunnlovsjubileet

Vest-Agder-museet tilbyr foredrag i forbindelse med Grunnlovsjubileet. Ønsker din forening eller institusjon et kåseri eller foredrag om 1814, 17. maifeiring eller det norske flagget, ta kontakt.

Ta kontakt med den enkelte foredragsholder direkte:

Vil du vite mer om Vest-Agder-museets program i jubileumsåret, se her.

Barnetog Kristiansand 2009_01 Foto Gunhild_web

 

Skoler kan bestille undervisningsopplegget «Hør min stemme!» (tilpasset 5. og 6. trinn):

Opplegget er knyttet til Grunnlovsjubileet og tar opp spørsmål som demokrati, rettferdighet og stemmerett. Det er fremdeles muligheter for å melde på din klasse hvis du arbeider ved en skole som ikke har fått tilbudet direkte fra Vest-Agder fylkeskommune. Skolen betaler da transportkostnader og en mindre sum for å dekke utgiftene til formidler. Ta kontakt med formidlingsansvarlig Gunhild Aaby (tlf. 93452031).