Foredrag om Vilhelm Krag på Gimle Gård

Velkommen til foredrag om Vilhelm Krags liv og virke i malerisalen på Gimle Gård søndag 29. aug. kl. 13.00

Denne dagen vil lokalhistoriker og forfatter Jostein Andreassen spesielt fremheve jubilantens samfunnsinnsats og engasjement for Agder og Sørlandet. Foredraget tilføres en ekstra dimensjon ved at det holdes på Gimle Gård, der Krag ofte var på besøk hos den kloke og menneskekjære Arenfeldt rundt år 1900. Arenfeldt var eieren av den staselige herregården, og var en av de få som Krag følte virkelige forstod ham.»

Billettpris kr 100,-

Forhåndsbestilling av billetter:

Malerisalen på Gimle Gård