Foredrag og bokpresentasjon: «Fattiganstalt eller aldershjem?»

13. desember kl 19:00-20:45 | Mandal museum, Andorsengården
Fattigfjøl eller fantefjøl fra Blørstad

Velkommen til Andorsengården tirsdag 13. desember kl. 19 for å høre Thomas Olsen fortelle fra debatten rundt fattiganstalt eller aldershjem i Mandalsområdet på begynnelsen av 1900-tallet.

Vest-Agder-museets årbok handler i år om fattigdom i et historisk perspektiv, og flere av artiklene behandler tema fra Mandal og omegn. Thomas Olsen jobber til daglig ved Statsarkivet i Kristiansand, han har studert kilder knytta til emnet og gjort mange interessante funn.

Brogata i Mandal

Brogata på Malmø i 1907. I det store huset nederst til høyre var det kommunalt gamlehjem fra 1918 til 1953. Foto: Vest-Agder-museet

Judith Seland Nilsen ved Vest-Agder-museet har også skrevet artikkel til årboka, og har vært sentral aktør i museets fattigdomsprosjekt og utstillinga «Ikke bare greit» som åpna iTresset i Kristiansand 4. november. Denne kommer til Mandal i mars 2017 og Judith Seland Nilsen vil fortelle kort om egen artikkel, prosjektet som helhet og planene framover.

Hvor og når: Andorsengården, Skutegalleriet kl. 19:00. Inngang fra Store Elvegate (vis-a-vis Thomas Salvesens eft.)

Fri entré og gratis kaffe/te

Salg av årbøker

 

Foto øverst i artikkelen: Treskjærer Alfred Thomassens kopi av fattigfjøl fra Blørstad i Sør-Audnedal. Den husstanden som hadde fjøla plikta til enhver tid å huse fattige eller omstreifere som trengte husrom.