Foredrag Flekkefjord museum: «Tyskerjentene» av Helle Aarnes

21. mars kl 19:00-20:30
Plakat forelsket og foraktet Flekkefjord

Hvem eier kvinnekroppen og hvem styrer kjærlighet i krig? Under okkupasjonen var det over 300.000 tyske soldater stasjonert i Norge, og mange av disse fant kjærligheten her. Da krigen tok endelig slutt, gransket det norske stat forholdene mellom okkupasjonsstyrkene og de norske kvinnene – «Tyskerjentene».

Skamklipping, internering, fengsel og deportasjon var konsekvensene norske kvinner ble utsatt for etter freden. Er det kjærlighetens pris?

Samtidig; huseiere fikk godt betalt for å leie ut til okkupasjonsmakten; byråkrater på kontor, fabrikker med krigsproduksjon, arbeidstakere og kunder var heller ikke straffet for sine forhold til tyskerne. Hvorfor gikk det ut over kvinner, da?

Journalisten Helle Aarnes kommer til Flekkefjord og vil snakke om sin bok «Tyskerjentene» torsdag 21. mars 2024 kl. 19.00 i Sjøbuene ved Flekkefjord museum.

Dørene åpner kl. 18.

Kaffe + enkle servering. Foredraget varer i 1 time.

Foredraget er i forbindelsen med Flekkefjord museums utstilling: «Forelsket og Foraktet: Norske kvinner – Tyske soldater.»

Krigsårene er et viktig kapittel i Flekkefjords historie de siste tre århundrer.

Bli med Flekkefjord museum på vår 300-års feiring av Christopher Beers Hus i 2024!