Forandring Kristiansand

I disse dager har forlaget Peter Lukas utgitt boken Forandring Kristiansand – Fotografi: Før og nå. Boken viser en rekke historiske foto i fra Kristiansand, sammen med foto tatt i vår tid fra samme sted. Alle de historiske fotoene er hentet fra bidedatabasen til Digitale Bilder i Agder, og flere er fra samlingen til Kristiansand museum.

Digitale Bilder i Agder (DBA) er organisert inn i Vest-Agder-museet og arbeider med digitalisering, formidling og publisering av kulturhistoriske fotografier i Agder, og er en sammenslutning av arkiver, museer, biblioteker og historielag i Aust- og Vest-Agder. I dag ligger det over 50.000 bilder i databasen, disse er tilgjengelig på www.dbva.no

Boken Forandring Kristiansand er for salg i museumsbutikkene på Kristiansand museum og Odderøya museumshavn. Boken kan også kjøpes direkte fra forlaget Peter Lukas http://lukas.no/produkt/forandring-kristiansand/