FNs dag for avskaffelse av vold mot kvinner

25. november kl 17:00-18:00 | Andorsengården

Andorsengårdens hvite hovedhus blir denne dagen farga oransje. Mandal Soroptimistklubb markerer FNs dag for avskaffelse av vold mot kvinner ved Andorsengården.

Mandal Soroptimistklubb samarbeider i år med Mandal museum og Lindesnes kommune om den internasjonale markeringa av FNs dag for avskaffelse av vold mot kvinner. I Andorsengårdens portrom blir det taler og musikk, salg av gløgg m.m. Inntektene går til Stine Sofie Stiftelse. Arrangementet er åpent for alle og foregår i sin helhet utendørs.

 

Museets sjøfartsavdeling er bemanna om det er ønskelig å benytte anledninga til å kjøpe museets årskort for 2024 eller andre lokalt forankra julegaver.