Det norske flagg 200 år: Flagget – et nasjonalt symbol blir til

I år er det 200 år siden det røde, hvite og blå flagget vi kjenner som det norske, ble valgt til å være Norges nasjonale flagg.

Dagens trikolorflagg vant for 200 år siden, i mai 1821, en avstemning om å bli nasjonens nye flagg. Men alt i etterkant av 1814 og grunnlovserklæringen på Eidsvoll, ble det diskutert en rekke ulike forslag til flagg. Blant annet ville kong Christian Fredrik ha et grønt og grått flagg.
Hvorfor kongen ønsket det, og en rekke andre historier, har historiker, tidligere museumsdirektør og vexillolog Jan Henrik Munksgaard skrevet om i boka «Flagget. Et nasjonalt symbol blir til».

Boken ble utgitt av Vest-Agder-museet i 2012. Den tar for seg flaggutviklingen i Norge, inkludert norske kongers merker, vikingenes skipsfløyer og middelalderens religiøse og verdslige bannere. Den største delen av boka behandler tidsperioden 1814-1821, fra vi fikk vårt første nasjonale flagg som fri nasjon til dagens trikolor vant avstemningen for 200 år siden, i mai 1821.

Denne boken forteller en rekke spennende historier om flaggene som har eksistert i Norge, og som selv historikerne kjenner lite til. Det kan for eksempel være om bakgrunnen til vikingenes ravneflagg, om hvorfor kong Christian Frederik ville ha et grønt og grått norsk flagg i 1814 og hvorfor det er en myte at det var sønnen til Fredrik Meltzer, og ikke ham selv, som tegnet det norske flagget. Flagghistorien er en norgeshistorie i miniatyr.

Boka ble godt mottatt da den kom ut i 2012, slik at den nå kun finnes i enkelte av museumsbutikkene rundt om på Vest-Agder-museets avdelinger.
Derfor har vi gjort det mulig å laste ned boka som et pdf.dokument – det kan gjøres her:

Flagget – et nasjonalt symbol blir til

Hva er så en vexillolog?
Jan Henrik Munksgaard. Foto: Arve Lindvig.

Jan Henrik Munksgaard er i tillegg til historiker, medforfatter av Rusleturbøkene for Kristiansand, også vexillolog. Det vil si han har stor kunnskap om flagg. Han har også tidligere skrevet en rekke artikler om flagg i bøker og tidsskrifter, og holdt forelesninger om det danske og norske flagget på flere internasjonale vexillologiske kongresser. Han var også i mange år redaktør for Nordisk flaggselskaps publikasjon Nordisk Flaggkontakt.