Håndverkeren – Festningsgaden 48

Typisk kristiansandshus fra 1800-tallet, er i dag innredet med fire verksted

Bygget: 1813
Flyttet til museet: 1960

Det er et typisk kristiansandshus fra 1800-tallet. Fasaden mot gata er symmetrisk bygd opp med fem vindu oppe og fire nede, men kjøreporten til høyre forstyrrer byggets likevekt. Dette var typisk å ha slike porter mot gaten som førte inn til gårdsrommet hvor uthusene var plassert.

I dag er bygningen innredet med fire verksted. I første etasje til høyre ligger skomakerverkstedet, og bak den ligger tønnemakerens verksted. Til venstre for inngangen er snekkerens verksted, mens oppe i andre etasje til høyre når man kommer opp ligger våpensmedens verksted. Til venstre er en stue slik den kan ha vært på slutten av 1800-tallet.

I 1865 bodde det seks familien med til sammen 22 personer i huset.

Les mer om historiske hus på Kristiansand museum.