Fern Sunde – krigsseiler

Fern Sunde. Foto fra boken Kvinner 2009 og artikkelen om Fern Sunde.

Krigsseilerne og deres historier skal nå formidles av Vest-Agder-museet om bord på D/S Hestmanden. En av dem som seilte under krigen var Fern Sunde. 78 ganger krysset hun Atlanterhavet under 2. verdenskrig.

Fern var født i Canada og  den første kvinnelige skipsradiotelegrafist i den vestlige verden. Krigen førte henne ombord i et norsk skip, og et giftermål brakte henne videre til Norge og Farsund. I 1941 mønstret hun på Mosvoldskipet M/S Mosdale som fraktet livsviktige varer til britiske havner under hele verdenskrigen. Etter fredsslutningen fortsatte Fern å seile, slik de fleste norske sjøfolkene måtte, frem til de fikk av avløsning. For Fern sin del tok det nesten ett år før M/S Mosdal ankom Norge. Skipet ble møtt av jublende mennesker, tusenvis var møtt fram på kaia i Oslo. Ikke fordi de skulle hylle de tapre sjøfolkene som hadde krysset Atlanteren med stor risiko for eget liv. Grunnen var en liten notis i Aftenposten som nevnte at skipet hadde en last med bananer ombord…

Mosdale. DBVA_035

Mer om «Lykkeskipet» Mosdale og hennes opplevelser under 2. verdenskrig, kan leses på nettsidene til Sjøhistorie.

Historien om Fern Sunde er skrevet av Svein Vik Såghus, og er publisert i Vest-Agder-museets bok «Kvinner» fra 2009.

Boken selges i museumsbutikkene til avdelingene i Vest-Agder-museet. Den kan også kjøpes ved å sende en e-post til t.lunde@vestagdermuseet.no. Pris 149,- .