Feber og fellesskap – epidemienes århundre

I 2010 lagde Vest-Agder-museet i samarbeid med Universitetet i Agder og Agder naturmuseum utstillingen «Feber og fellesskap – epidemienes århundre 1820-1920». I disse dager har materialet vi produserte til utstillingen blitt brennaktuelt igjen. Her er det lenker til filmer og et utvalg av de digitale fortellingene til utstillingen.

Epidemiene – den største av alle utfordringer

Kampen mot epidemiene og de smittsomme infeksjonssykdommene var kanskje den største av alle utfordringene menneskene sto overfor på 1800-tallet. Arbeidet for å redusere den store dødeligheten i befolkningen og for å bedre livsutsiktene til mennesker, var uløselig knyttet til kampen mot de smittsomme infeksjonssykdommene – «Febrene» som folk flest kalte dem.

Fra filmen om barnesykdommer. Foto: Kathrin Pabst, Vest-Agder-museet.

De epidemiske «febrene» hadde i perioden fra 1820 til 1920 et omfang og en dødelighet som det er vanskelig å forestille seg i dag – inntil koronaviruset nå dukket opp. Infeksjonssykdommene rammet menneskene hardt i ei tid da allmennhelsen og motstandskraften mot sykdom var betydelig svakere. Helsevesenet var dessuten spinkelt og uten velferdsordninger utover den aller nødvendigste fattigforsorgen for syke. I dette samfunnet fikk de mange infeksjonssykdommene og epidemiene ofte store og tragiske følger.

Febrene sprer seg i fellesskap og kan bare bekjempes i fellesskap. Fra innspillingen av filmen om barnesykdommer. Foto: Gunhild Aaby, Vest-Agder-museet.

Som nå oppsto de epidemiske «febrene» der det fantes menneskelige fellesskap. Febrene påvirket disse fellesskapene. Og det var da mennesker og medisinere innså at febrene bare kunne bekjempes av fellesskap og gjennom felles omsorg for hverandre at de begynte å få et overtak i kampen mot epidemiene. Ikke ulikt situasjonen i dag – i 2020.

Fire filmer

I samarbeid med Dokufilm og en mengde statister og gode hjelpere fra museet, universitetet og kystlaget lagde vi fire filmer om epidemiske sykdommer og forsøket på å bekjempe dem.

Karantenestasjonen i Kristiansand – Blegerøya
Karantenestasjonen i Kristiansand – Parloiret
Barnesykdommer – kikhoste
Den fryktede koleraen

Rensing og vasking ved karantenestasjonen i Kristiansand. Fra innspillingen av filmen «Blegerøya». Foto: Arve Lindvig, Vest-Agder-museet.

Digitale fortellinger:

Spanskesyken_verdens største pandemi
Spanskesyken i Kristiansand
Spanskesyken i Setesdalen
Maritim medisin
Miasmer
Nervefeber sykdommens art
Nervefeberen i Kristiansand
Tuberkulosen i Kristiansand
Barnesykdom – kikhoste