Feber og fellesskap – en utstilling om kampen mot epidemiene

I Kristiansand museums hovedbygning presenteres den involverende og aktiviserende utstillingen Feber og fellesskap fra april til over sommerferien.Dette er ikke en utstilling av gjenstander, men en utstilling tilrettelagt for aktiviteter. Den ble produsert i 2010 og har siden den gang vandret rundt i Vest-Agder. Her kan den besøkende kikke i mikroskop, plukke ut og sette inn de indre organer i både manns- og kvinnekroppen. Skjelettet Freddy viser alle kroppens knokler og ben. Over et lysbord ligger diverse røntgenbilder av hele, reparerte og manglende kroppsdeler samt forstørrede bilder av virus, bakterier og basiller. Åtte skjermer viser fire filmer produsert av Frode Vestad og en rekke digitale fortellinger. Historiker, dr. philos. May-Brith Ohman Nielsen holder en faglig hånd over det hele.

Kristiansand er utgangspunktet. Havnebyen, handelsbyen og militærbyen hadde gjennom flere år erfart at krigsskipene og handelsskipene brakte med seg sykdom og syke sjøfolk etter besøk i havner der epidemier herjet. Derfor ble det i år 1800 bygd karantenestasjon her. Byens militærleger, ledende blant dem dr. Lochmann, mente det var smitte som var årsak til sykdommene. Men siden oldtiden hadde man visst at det var naturfenomener, uvær, torden, lufttrykk, nordlys, jordskjelv som var årsaken.

Utstillinga på Kongsgård 2015
Utforsk mikrober og kropp på Kristiansand museum i sommer!

I utstillingen kan man forske i elendighet – og lære mye om vitenskapens arbeid og metoder og ikke minst kamp, før det i løpet av 1880-tallet ble alminnelig kunnskap at mange sykdommer oppstår på grunn av bittesmå mikrober som overføres fra et menneske til et annet via hoste, berøring, innånding, avføring, urent vann eller mat. I Norge i dag har vi kunnskapen og kan beskytte oss med vaksiner, medisiner og god hygiene.

Velkommen til Kristiansand museum, utstillingen Feber og fellesskap – og vask hendene!