Fartøyvernforeningens hederspris til D/S Hestmanden

På årsmøtet i Norsk forening for fartøyvern i oktober, ble D/S Hestmanden tildelt foreningens hederspris for 2021.

Her er begrunnelsen for tildelingen:

DS HESTMANDEN

Fartøyet ble bygget ved Laxevaags Maskin & Jernskibsbyggeri for Vesteraalens Dampskibsselskab i 1911 og fyller 110 år i år.

DS HESTMANDEN er det eneste bevarte lasteskipet som har gått i konvoifart under både første og andre verdenskrig, og det eneste gjenværende skipet fra Nortraships flåte.

DS HESTMANDEN har vært et av de store fartøyvernprosjektene i mange år. I sommer har fartøyet vært på tokt langs norskekysten, det første siden 1964 for egen maskin. En stor begivenhet i manges øyne.

I juli deltok DS HESTMANDEN sammen med STORD 1 i innspillingen av den norske storfilmen «Krigsseileren» i Bergen. I tillegg fikk DS HESTMANDEN sin tid på riksdekkende fjernsyn da de møtte Statsråd Lehmkuhl i programmet Sommerskuta. Det er en utmerket måte å få vist frem fartøyvernet på.

Takket være flere tusen timers innsats fra de frivillige i DS HESTMANDENs venner, kan nå skipet være et seilende krigsseilermuseum hvor de er spesielt opptatt av å formidle skipets, og krigsseilernes historie til de yngre. Årets tokt var også utført på dugnad av de frivillige som også var delaktige i formidlingen underveis. De samarbeidet med frivillige fra kystlag og andre i fartøyvernmiljøet langs Norges kyst. Det å samarbeide på tvers av fartøyene gir samhold, erfaringsutveksling, lærdom, støtte og ikke minst vennskap.

Derfor går prisen Årets fartøy i 2021 til DS HESTMANDEN.

Stolt over mottatt pris

Både frivillige og ansatte som har lagt ned stor innsats gjennom flere års arbeid med D/S Hestmanden er svært stolte over å ha mottatt prisen og ser fram til arbeidet videre innenfor fartøyvern og kystkultur, og ikke minst med formidlingen av krigsseilernes viktige historie.

Diplomet som D/S Hestmanden mottok som Æresprisen Årets fartøy 2021.