Farsund kommunes museumsplan 2003

Farsund kommune utarbeidet i samarbeid med Vest-Agder fylkeskommune, Fylkesmannen i Vest-Agder og Lista Museum en museumsplan for Farsund kommune.

03.01.2008 Inge Eikeland

Planen danner grunnlaget for det museale arbeidet på Lista og er tilgjengeligher.