Fagdag på Tingvatn fornminnepark om folkevandringstiden

Snartemo II sverd slira bjørn. Foto Lasse Norlemann Mathiesen
Snartemo II replika sverd og slire. Foto Lasse Norlemann Mathiesen.

Kjenner du til folkevandringstiden i eldre jernalder? Vet du hvorfor denne perioden er særlig viktig i Lister/Agder?

Har du tenkt på hvordan oldtiden kan være en ressurs i dag? God kjennskap til vår historie gir oss mulighet for refleksjoner i dag.

For å sette fokus på folkevandringstiden (375-550 e.v.t) i eldre jernalder er det besluttet i regionsplanene, både i Agder2030 og Lister2030, en regional satsing for å fremme regionen som folkevandringstidens region.

Vest-Agder-museet inviterer til en fagdag om folkevandringstid og satsingene rundt.

Når: 17. juni 2022 kl. 09.30-14.00
Hvor: Tingvatn fornminnepark, Hægebostad

Program:
09.30 Åpning Arne Thomassen, Fylkesordfører Agder
09.45 Folkevandringstid, en kort introduksjon til perioden og periodens betydning i historien. Hva særpreger Agder?
Siv Kristoffersen, Professor i Arkeologi UiS
10.30 Beinstrekk
10.40 Vikingtidsfylke – den politiske og faglige satsingen i Vestfold. Ragnar Orten Lie, Prosjektkoordinator Vikingfylket Vestfold og Telemark.
Lister som folkevandringstidsregion:
11.15 Regionplan Agder2030 – de politiske visjonene. Sally Vennesland, Politiker Agder FK
11.30 Hægebostad kommune – tanker rundt satsingen
11.45 «Folkevandringstid som merkelapp i kulturturisme» – muligheter og utfordringer. Synnøve Elisabeth Aabrekk, Visit Sørlandet utvikling
12.00 Lunsj
12.45 Hva kan Vest-Agder-museet bidra med? John Olsen, Direktør, Vest-Agder-museet. Katja Regevik, Avdelingsleder, Tingvatn fornminnepark
13.00 Næringsliv/reiseliv i regionen. Liv Øyulvstad, Næringssjef Kvinesdal kommune
13.15 Debatt og veien videre. Innledning Svein Vangen, Listersamarbeidet
14.00 Vel hjem

Målgruppe for fagdagen: Politikkere, kommune- og fylkesadministrasjon, kulturansatte, utdanning, turisme- og næringslivet og andre som har interesse for felles løft innen området.

Vil du delta? Meld deg på til tingvatn@vestagdermuseet.no (spesifiser eventuelle spesielle behov og allergier.)

Arrangementet er gratis.

Tingvatn Fornminnepark - Foto Lasse Norlemann Mathiesen
Fornminner er ofte tause, men ved hjelp av levendegjøring og historiefortelling kan vi bedre forstå samfunnet i den tiden. Foto Lasse Norlemann Mathiesen.
Barnas arkeologi hos Tingvatn fornminnepark
Gjennom praktiske øvelser kan vi bedre forstå ulike roller gjennom tidene. Vi har alltids trengt håndverkeren ikke sant? Foto: Lasse Norlemann Mathiesen.