Et blikk inn i konserveringsatelieret

Tidkrevende undersøkelse av verket til Else Marie Jacobsen før det kan legges tilbake på magasinet.

Konserveringsatelieret har en sentral plass i mye av arbeidet ved Vest-Agder-museet. Visste du at hvert år låner museet  ut gjenstander til utstillinger flere steder i Norge? 

Tekst: Simon Mawdsley

Før en gjenstand kan sendes ut i verden, må den gjennom en grundig tilstandsvurdering og den må fotograferes. Prosessen kan ta fra flere timer til flere dager.  Alt avhengig av type gjenstand og hvilke nødvendige sikringstiltak som må gjøres før gjenstanden skal sendes ut fra magasin og til nye utstillinger. På bildet ser vi detaljer av det nylig returnert teppet «Elsa Maria Mamani Mamani». Kunstner er Else Marie Jacobsen og verket er fra 1997. Hver centimeter av teppet – både på underside og framside – må under lupen før den kan pakkes og returneres trygt til museets gjenstandsmagasin for lagring.

Simon Mawdsley undersøker et billedteppe før det kan pakkes ned og lagres i magasin. Foto Eirin Breie

Når tekstiler vender tilbake til museet må vi alltid være ekstra oppmerksomme. Det er særlig undersidene som kan tiltrekke seg fremmedelementer. Dette kan være alt fra trefiber, små papirstykke, krystaller fra veggmaterialer og i de verst situasjoner skadedyr i form av egg /larve eller voksen dyr. De siste pleier å gjemme seg i renningene hvor de er nesten usynlige. I tillegg vil de fleste skadedyr reagere på lys ved å holde seg helt stille. Andre larver bygge seg et hjem av detritus (ikke-levende organisk materiale i partikkelform som består av mudderavleveringer) de har selv spist. Ved å kamuflere seg slik, håper de på å ikke bli oppdaget. Heldigvis var disse teppene fri for skadedyr og etter en times arbeid kunne teppene bli «friskemeldt» og pakket for retur til tekstilmagasinet.