En rekordsesong er over i Mandal!

Sommersesongen er i dag over. I 57 dager i strekk har Mandal museum hatt sju dyktige ungdommer på jobb for å formidle historie og ha aktiviteter på våre avdelinger i Andorsengården, på Vigeland hus og på Ballastbrygga industrihistoriske senter. Det ble en rekordsommer, og vi vil takke alle som har besøkt oss denne sesongen!

Årets nyheter i Mandal

Åpning av Ballastbrygga industrihistoriske senter var årets store nyhet! Både under åpninga av senteret, og gjennom sesongen, har besøket vært godt. Under Skalldyrfestivalen i august lå DS Hestmanden – Norsk krigsseilermuseum, til kai ved Ballastbrygga. Det var gratis inngang både på museumsskipet og på Ballastbrygga. Dette ble ei fantastisk helg med mye besøk og mange gode samtaler.

Én billett, mange opplevelser

Mandal museum har vokst seg til et stort museum gjennom de siste åra. Med fire innganger på tre ulike lokaliteter, hvor alle har utstillinger, omvisninger og aktiviteter hver eneste dag. Temaene favner det meste innen kunst- og kulturhistorie. Vi formidler byen og omlandets historie, men også kunst- og industrihistorie i nasjonal og internasjonal klasse. Alt dette kan oppleves ved å løse én billett.

Sesongen er over, men museet stenger ikke

Mandal museum er nå inne i neste årssyklus. Etter en travel sommersesong, hvor vi bruker mye ressurser på å gi et tilbud ved alle museets innganger hver eneste dag, er vi nå over i neste sesong. Høsten, vinteren og våren bruker vi ressursene våre på å gi tilpassede, pedagogiske tilbud til skoleklasser, barnehagegrupper og andre bestilte grupper. Vi planlegger også åpningstider og tilbud i høstferien, og seinere også for vinterferien og påskeferien. I tillegg jobber vi med en plan for arrangementer på de ulike avdelingene våre.

Bak kulissene skjer det også noe

Mye av vinteren går med til å jobbe med samlingene våre. Vi registrerer gjenstander, og mange av disse publiserer vi digitalt på nettstedet Digitaltmuseum. Noen gjenstander klargjøres også for utstillinger, mens andre pakkes ned fra utstillinger.

Vi er i full gang med å planlegge neste års utstillinger, vi har som mål å skape nyheter blant annet i økonomibygget i Andorsengården og på Vigeland hus. På Ballastbrygga industrihistoriske senter jobbes det sammen med Mandals Trebåt og Motorforening med «modellbåtutstillinga», altså utstilling av, og informasjon om, båter og skip konstruert på Mandals mange verft.

Det skrives i tillegg artikler til bøker og nettsider. For museets ansatte har mange oppgaver, både når det gjelder gjenstandene våre, tilbud til besøkende, forskning, oppfølging av prosjekter med istandsetting, sikring, skilting, universell utforming – og mye mer.

Det skjer alltid noe på museet – enten man kan se det eller ei!

Harde fakta om sommersesongen 2023 i Mandal

  • 57 dager i strekk var alle fire inngangene åpne.
  • 7 ansatte var på jobb hver dag.
  • 5600 personer besøkte inngangene våre i løpet av disse dagene!

Forrige rekordsommer var i 2017. Da hadde vi 3900 besøkende. Det var før Ballastbrygga industrihistoriske senter og den lokalhistoriske utstillinga «Mandal, der elv møter hav» ble etablert. I 2017 var det imidlertid også industrihistorien som trakk store mengder besøkende, da utstillinga om Marnar Konfeksjonsfabrikk ble en stor suksess!

Les mer om tilbudet vårt gjennom året her.

Følg oss gjerne på Facebook og Instagram for å se hva vi driver med gjennom året!