En ny rutebilstasjon i et område med mye historie

Den gamle rutebilstasjonen er nå revet og erstattet av et nytt og moderne bygg. Men rutebilstasjonen fra 1963 har ikke alltid ligget der, så hvordan så det ut i dette området før rutebilstasjonen kom?

Vi skal se på området på nedsiden av Vestre Strandgate fra Henrik Wergelands gate til Gyldenløves gate. Det er i dette området både den gamle rutebilstasjonen lå, og den nye er bygget.

Et travelt havneområde

Kristiansand har naturligvis alltid vært en havneby. I områdene rett utenfor Kvadraturen, ned mot sjøen har det vært skipsbygging, pakkboder og brygger blant annet. Området hvor rutebilstasjonen er i dag lå opprinnelig nærmere sjøkanten, siden dette området har blitt fylt i etter hvert.

Kartet under er fra 1764 og viser markert området hvor rutebilstasjonen var og er i dag. Det var noen få små hus i området, samt et grønt felt som trolig var en «løkke», altså et beiteområde. Det er en liten brygge med to større bygninger tegnet inn, mulig det er pakkhus for varer som kom inn med skip.

Kart fra 1764. Kart hentet fra https://www.kartverket.no/Kart/Historiske-kart/.
En hage

Det kan være vanskelig å se for seg en flott, velstelt hage der det i dag er et moderne terminalbygg, men i 1800 var dette området delt i to hager. Den ene eid av madam Mørch, den andre eid av kjøpmann Jens Fordahl. Det finnes ikke beskrivelser av disse hagene, men ligner de på hagene lenger sør i Vestre Strandgate var de nok praktfulle hager, med importerte blomster og kanskje et lysthus. Langs nedsiden av både Vestre og Østre Strandgater var det flotte hager som hørte til store bygårder som lå på andre siden av gaten. Det var her byens velstående bodde, og til et flott byhus hørte det ofte til en deilig hage hvor de kunne slappe av og invitere til te.

På tegningen under sees hvor hagene lå, der hvor den nye rutebilstasjonen ligger i dag.  Der den gamle rutebilstasjonen lå er det tegnet inn et stort kornlager. Lenger ned i artikkelen er det samme kornlageret avbildet rundt 1900.

Den lange hvite firkanten nederst på tegningen er senere omtalt som kornlager på kart. Tegning fra «Karl Leewy: Bind 5 Vestre Strandgate»
Vinhandel, kjøpelag og avislokaler

Området som var hager rundt 1800 ble senere bebygget av en stor murbygning som ble reist i 1891-92. Samtidig med byggingen av dette huset ble også gatebredden i Vestre-Strandgate utvidet. Murgården ble bygget av Julius Octavius Gundersen som eide en stor vinhandel og hadde behov for mer lager og vinkjellere. Den store forretningsgården rommet ikke bare Gundersens kontorer, men også andre som hadde mistet sine kontorer under bybrannen i 1892. Dette var blant annet telegrafkontoret og postkontoret.

Kartet under er fra 1903 og viser den store murbygningen i oransje, i midten av den markerte sirkelen. Nord for Gundersens gård lå det fremdeles en hage som Gundersens partner Heinrich Martens skal ha interessert seg for. Det skal visst ha vært kjent at det alltid var Martens sønn som hadde med seg årets første kirsebær på skolen fra det store treet i hagen. I 1911 ble denne tomten kjøpt av kommunen og gaten ble utvidet slik at en av hagens severdigheter, et stort almetre, ble stående midt i veibanen. Diskusjonen om treet varte helt til 1936 da treet endelig ble hugget ned.

Kart fra 1903. Legg merke til at det nevnte kornlageret ligger på samme sted og har fått nettopp denne betegnelsen. Kart hentet fra https://www.kartverket.no/Kart/Historiske-kart/

I 1917 kjøpte Agder kjøpelag Gundersens gård og holdt til her til 1968 da gården ble revet. Også avisen Agder Tidend hadde sine kontorer her i en årrekke.

Gundersens store murgård, bygget ved slutten av 1800 tallet.

 

Kornlageret til venstre, mens man kan skimte Gundersens bygning på høyre side.
Tilbake til hage?

Nå som den gamle rutebilstasjonen er revet er det nye planer for området der bygget stod. Den nye rutebilstasjonen er bygget der som det tidligere var innkjørsel for taxi, samt holdeplass, mens tomten som var brukt til rutebilstasjonen skal bli en liten park. Kanskje da blir det lettere å se for seg hvordan det var på samme sted 300 år før, da det var en vakker hage noen meter nord for der parken skal etableres i dag.

Den nye rutebilstasjonen er allerede på plass, mens parken som skal ligge der den gamle rutebilstasjonen lå skal etter planen være klar i oktober. Tegning fra Asplan Viak.