En Alfred fra Kristiansand blir Alfredo i Brasil

Noen ganger kommer det henvendelser innboksen som er litt utenom det vanlige. Det er ikke hver dag man får epost fra Brasil! En spennende historie dukket opp om en ung mann fra Kristiansand som ble berømt maler i Brasil.

Alfred Emil Andersen i Kristiansand

Alfred Emil Andersen ble født i Kristiansand i 1860. Faren Tobias Andersen var styrmann og senere skipskaptein. Sammen med to søsken og moren Hanne Karine bodde de ved folketellingen i 1865 i byens vestre. 13. kvartal, i dag kvartalet mellom Henrik Wergelands gate, Markens gate, Kirkegata og Skippergata. Der delte de hus med tre andre familier.

I folketellingen 1875 var Alfred blitt en ung mann på 15 år. Han hadde flyttet hjemmefra og bodde hos Gurine Jacobsen i Dronningens gate 38. Gurine Jacobsen var i 1875 enke etter snekkermester Bernt Andreas Jacobsen. Han hadde i 1855 kjøpt en større tomt av det som tidligere var kjent som Ashauers have, en stor hage med gartneri anlagt av gartner Friderich Ashauer. Jacobsen delte opp den store hagen i mindre parseller og bygde selv et hus på det som var nr. 38. Det var et stort og flott hus, og i 1860-årene hadde Bernt Andreas og Gurine prominente leieboere, en familie som het Gram. Johan Georg Boll Gram, hans kone og deres store barneflokk bodde til leie hos ekteparet Jacobsen rundt den samme tidsperioden som familien Gram også leide Gimle gård om sommeren. Med dette knyttes ekteparet Jacobsen gjennom familien Gram til Gimle.

Etter at Bernt Andreas gikk bort fortsatte Gurine hans snekkerverksted sammen med sin bror Lauritz Johansen. I folketellingen 1875 er hun oppført som huseier og driver eget møbelverksted. Hun hadde fire unge læregutter i verkstedet, hvorav en av dem var 15 år gamle Alfred Emil Andersen.

Del av Dronningens gate, bildet er tatt fra hjørnet ved Festningsgaten. Det store hvite bygget i midten var Bernt Andreas Jacobsens hus, hvor Alfred gikk i lære. Foto: Fra Norems fotosamling, en del av Kristiansand museum bildesamling.

Alfred Emil reiste i 1877 til Kristiania og gikk i lære som teatermaler. I 1879 reiste han til København og fortsatte sin kunstutdannelse før han dro tilbake til Kristiania og malte portretter på bestilling. Han flyttet etter hvert tilbake til sin hjemby Kristiansand. Flere ganger reiste han sammen med den kjente maleren Olav Isaachsen til Setesdal for å male interiører. Isaachsen var både læremester og venn for Alfred. Da Knut Hamsun oppholdt seg i Kristiansand i 1891 malte Alfred hans portrett.

Portrett av Hamsun, malt av Alfred Andersen. Foto: wikimedia commons

Ut fra folketellingene kan det se ut som at Alfred bodde sammen med foreldrene sine i årene han tilbrakte i Kristiansand. I 1885 bodde de i Kongens gate. Alfred er da oppført som kunstmaler. I folketellingen i 1891 bodde de i Elvegaten. I Elvegaten delte han atelier med Olav Isaachsen og malte utsikten mot Lahelle. I Kristiansand museum samling finnes dette portrettet malt av Alfred av bystyremedlem Ole Andreas Strømme i 1889.

Ved slutten av året 1891 reiste Alfred på en lengre studiereise som tok ham til Brasil. Selv om han returnerte til Europa, dro han raskt tilbake til Brasil. I 1902 flyttet han til byen Curitiba, Brasil, hvor han ble boende til han døde i 1935.

I Brasil ble han kalt Alfredo Andersen og ble en viktig kunstner for regionen han bodde i. Hans berømmelse i Brasil er større enn den han har oppnådd i Norge. Etter hans død ble huset han bodde i gjort om til museum og museu casa Alfredo Andersen har i dag mange spennende prosjekter knyttet til Alfred og hans påvirkning på den lokale kulturen i provinsen Paranã.

Flere av Alfreds verk ble innkjøpt av Christianssand  billedgalleri og er i dag en del av Sørlandets kunstmuseums samling. Det ble avholdt en større utstilling med Alfreds kunst ved kunstmuseet i 2001-2002. Hans portrett av Hamsun eies av Nasjonalgalleriet.

En epost fra museum i Brasil

En representant for museu casa Alfredo Andersen sendte en forespørsel til Kristiansand museum, på jakt etter Alfreds barndomshjem. I følge en gammel epost fra 1997 skulle huset befinne seg på Kristiansand museum, men folketellingene viser ikke at han eller hans familie har bodd i noen av museets hus. En tidligere ansatt kunne informere at Alfreds signatur tidligere var risset inn i et av vinduene i Bentsens hus i Kronprinsens gate 59. Bentsens hus disponeres i  dag av ulike lag og foreninger, men var tidligere underlagt det som var Vest-Agder fylkesmuseum. Om og eventuelt når Alfred kan ha bodd her har ikke vært mulig å bekrefte med skriftlige kilder.

Ut av dette kom en spennende kunnskapsutveksling med et museum på andre siden av jorden, som var svært takknemlige for informasjon om Alfreds læretid hos Gurine, dette var ny informasjon for dem. I siste epost fra Anita ved museu casa Alfredo Andersen la hun ved et bilde av da tidligere ordfører Bjørg Wallevik besøkte dem på vegne av Kristiansand by.

Kilder:

Karl Leewy. Kristiansands bebyggelse og befolkning i eldre tider. 10: Dronningens gate, Tordenskjolds gate.

https://nkl.snl.no/Alfredo_Andersen

Digitaliserte folketellinger på digitalarkivet.no