Ekstraordinært representantskapsmøte i Vest-Agder-museet IKS, mandag 22. september 2014

Skibsplast Sportsmann 13 fot fra 1960, Selco Select 13 fra 1963 og Ask Viking fra Askeladden fra 1962
Tre av de klassiske plastbåtene i museumshavna sommeren 2014. Foto Jan Adalberon

Møtet finner sted hos Vest-Agder-museet IKS, Odderøya 17, Kristiansand, mandag 22. 09.14, kl. 10.00

Protokoll fra representantskapsmote i Vest-Agder-museet IKS 22.09.14

Innkalling

Sak 07/14 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 08/04 Valg av 2 personer til å undertegne protokoll fra møtet, sammen med møteleder

Sak 09/14 – Eierskap til bygg og samlinger m.v

Vedlegg til sak 09/14 – Notat musegjenstander fra Ulltveit-Moe

Sak 10/14 – Godkjenning av erverv, finansiering og eierskap til bygg i museumshavna i Nodeviga

Vedlegg 1 a) til sak 10/14 – Reguleringsplan for Nodeviga Museumshavn

Vedlegg 1 b) til sak 10/14 – Detaljreguleringsplan for Nodeviga

Vedlegg 2 a) til sak 10/14 – Perspektivskisser bygg Nodeviga

Vedlegg 2 b) til sak 10/14 – Planskisser bygg Nodeviga

Vedlegg