Setesdalsbanen: Dokumentasjon – vinduer Co 12

Fra filmen om innsetting av vindu i Co 12.

Dokumentering av arbeid og prosesser er viktig arbeid for et levende museum som Setesdalsbanen som også skal være levende i framtiden.

Hvordan oppgaver skal utføres mest mulig antikvarisk må videreføres. På Setesdalsbanen forsøker vi å lage små dokumentasjonsfilmer som viser deler av det arbeidet som gjøres «i kulissene» når det ikke er kjøresesong.

Her er en film som viser hvordan vindu i passasjervognen Co 12 demonteres og monteres.