«Dø, om så det gjelder!» – UTSATT TIL 2021

Utsikt over Mandalselva fra Andorsengården våren 1942. Andorsengården var Soldatenheim fra årsskiftet 1941/1942, altså fra samme tid som ortskommandanten og hans stab hadde sine kontorer i bygningen. 12. juli 1942 trådte forbud mot bruk av seilbåter i kraft.

 

Magne Haugland holder denne dagen foredraget «Dø, om så det gjelder!», om Linge-telegrafist Fredrik Aaros.

Mandal historielag legger sitt mars-møte til Skutegalleriet i Andorsengården. Magne Haugland kommer og forteller om boka «Dø, om så det gjelder!», med hovedperson Fredrik Aaros fra Søgne. Aaros reiste til England, ble med i den norske hær og marine, og senere også i Kompani Linge. Foredraget inneholder en rekke historier fra krigen i vår region.

Les mer om boka i Lister24: Ny bok om dramatisk krigshistorie

Møtet starter kl. 19 og er åpent for alle.

Fri entré

Foto: Hans Ebert. Eier Mandal museum/Vest-Agder-museet